Top

Fapta care nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. Aplicarea art.181 Cod penal

Prin sentinţa penală nr.3632/21.11.2005 a Judecătoriei Focşani s-a dispus achitarea inculpatului H. G pentru infracţiunea de „vătămare corporală gravă” prev. de art. 182 alin. 1 Cod penal în baza art. 11 pct. 2 lit. a în ref. la art. 10 lit. b1 Cod procedură penală.

Conform art. 181 alin. 3 Cod penal în referire la art. 91 Cod penal s-a aplicat inculpatului sancţiunea administrativă a amenzii în sumă de 10.000.000 lei ROL.

De asemenea, a fost obligat inculpatul către partea civilă Z. S la plata sumei de 10.000.000 lei ROL despăgubiri civile, din care 8.000.000 lei ROL daune materiale şi 2.000.000 lei ROL daune morale.

Totodată a fost obligat inculpatul la 8.588.854 lei ROL către partea civilă C.S.A.J Vrancea, reprezentând cheltuieli de spitalizare a părţii vătămate, la 1.000.000 lei ROL cheltuieli judiciare către stat şi la 6.473.000 lei ROL cheltuieli judiciare către partea civilă.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond, coroborând declaraţiile martorilor H. S, H. R, R. E, Z. N, actele medicale, a reţinut următoarea situaţie de fapt: la data de 23.04.2004, H. G s-a deplasat la locuinţa părţii vătămate Z. S pentru a-i cere socoteală acestuia cu privire la unele afirmaţii făcute în faţa numitului M. C. Pentru a lămuri neînţelegerile lor, părţile s-au deplasat la locuinţa lui M. C şi au discutat cu acesta la poartă. Pe fondul discuţiilor, între părţi a avut loc un schimb reciproc de lovituri, partea vătămată aplicându-i la rândul său lovituri inculpatului cu pumnii şi picioarele iar în timpul acestei agresiuni partea vătămată a căzut şi s-a lovit de un corp dur, aşa cum se reţine şi în actele medicale.

Împotriva sentinţei penale nr. 3662/2005 a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani pentru nelegalitate, în sensul că faţă de împrejurările în care a fost agresată partea vătămată nu se poate aprecia că fapta este mult vădită lipsită de importanţă şi în consecinţă lipsită de pericol social pentru a fi suficientă o sancţiune administrativă.

Prin decizia penală nr. 194/12.04.2006 a Tribunalului Vrancea a fost respins ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani reţinând că nu există motive pentru desfiinţarea sentinţei, aceasta fiind temeinică şi legală.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, susţinând că atât instanţa de fond cât şi cea de apel au apreciat în mod greşit pericolul social al faptei deduse judecăţii şi că în cauză nu se impunea achitarea inculpatului pe motiv că fapta comisă nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Recursul declarat de procuror este nefondat, urmând a fi respins.

Analizând hotărârile atacate prin prisma motivului de recurs invocat, Curtea constată că în mod corect au reţinut ambele instanţe că în cauză sunt incidente prevederile art. 181 Cod penal.

Din probele administrate în cauză rezultă că părţile sunt consăteni, sunt persoane în vârstă (partea vătămată are 73 de ani iar inculpatul are 67 de ani) iar conflictul a pornit ca urmare a unor afirmaţii făcute de partea vătămată cu privire la inculpat.

De asemenea, mai rezultă că ambele părţi şi-au aplicat lovituri reciproce şi că leziunea mai gravă pricinuită părţii vătămate – fractura umărului drept – s-a datorat căderii acesteia pe cotul drept.

Nu lipsită de relevanţă este şi atitudinea părţii vătămate de după conflict, acesta prezentându-se abia după 11 zile la medic şi refuzând intervenţia chirurgicală recomandată de medicul ortoped, ceea ce a condus la prelungirea timpului de îngrijiri medicale necesar vindecării.

Faţă de aspectele mai sus arătate, ţinând seama şi de persoana inculpatului, de vârsta acestuia şi de împrejurarea că se află la primul impact cu legea penală, Curtea apreciază că fapta comisă aduce o atingere minimă valorilor apărate de lege, aşa încât nu prezintă în concret gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Etichete: