Top

Acţiune în daune contra statului.

Termenul de 3 ani de formulare a acţiunii în repararea pagubei pricinuite prin reţinerea în penitenciar fără mandat, curge din momentul studierii dosarului de securitate.

Decizia civilă 657/R din 14.11.2008 a Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea formulată reclamantul M.D. a solicitat obligarea pârâtului Statul Român prin M.F.P. la plata de daune pentru perioada 30.03.1960 – 30.03.1962, cât a fost deţinut în penitenciar nelegal, în lipsa unei hotărâri de condamnare sau mandat legal.

Prin sentinţa civilă nr. 8375/2007, instanţa a admis în parte acţiunea şi a obligat St. Rom. prin M.F.P. la plata sumei de 36.550 euro şi cheltuieli de judecată.

Instanţa a respins excepţia autorităţii de lucru judecat, întrucât pretenţiile din prezenta acţiune vizează daune morale pentru o altă perioadă decât cea avută în vedere printr-o sentinţă anterioară – nr. 218/2005 a Tribunalului Galaţi.

S-a respins totodată şi excepţia prescripţiei dreptului la acţiune având în vedere că temeiul acţiunii a fost art.998-999 Cod civil.

Pe fond, s-a apreciat că măsura reţinerii reclamantului a fost ilegală.

Sentinţa a fost menţinută prin respingerea apelului Statul Român prin M.F.P.

Pârâtul a declarat recurs, prin decizia civilă nr. 657/2008 a Curţii de Apel Galaţi s-a modificat atât decizia de apel cât şi sentinţa şi s-a respins acţiunea ca prescrisă pentru următoarele considerente:

Tribunalul şi-a motivat soluţia de respingere a excepţiei prescripţiei pe faptul că reclamantul a aflat că reţinerea sa a fost nelegală doar în momentul studierii dosarului său de securitate.

Însă, din actele depuse la filele 31-33 dosar fond,rezultă că reclamantul a studiat dosarul securităţii la data de 02.07.2003.

Potrivit art.8 din Decretul nr.167/1958, prescripţia dreptului la acţiunea în repararea pagubelor pricinuite prin fapta ilicită începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba cât şi pe cel care răspunde de ea.

Aşadar, termenul de acţiune de 3 ani prevăzut de art.3 din Decretul nr.167/1958 a început să curgă de la data studierii dosarului de către reclamant, respectiv de la data de 02.07.2003, iar promovarea acţiunii la data de 05.07.2006 depăşeşte acest interval.

Etichete: