Top

Încetarea măsurii plasamentului şi reintegrarea minorului în familia lărgită. Delegarea exerciţiului drepturilor părinteşti.

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin.2 din Legea nr. 272/2004 principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora le-a fost plasat în mod legal.

Decizia civilă nr. 285/R din 07.05.2009 a Curţii de Apel Galaţi

Reclamanta D.G.A.S.P.C. Galaţi a solicitat în contradictoriu cu bunicii paterni să se dispună încetarea măsurii plasamentului şi reintegrarea minorului în familia lărgită.

Tribunalul Galaţi prin sentinţa civilă nr. 222/06.02.2009 a admis acţiunea şi a dispus reintegrarea minorului în familie, respectiv la bunicii paterni şi a delegat exerciţiul drepturilor părinteşti Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi.

Ca urmare a recursului declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, Curtea de Apel Galaţi prin decizia civilă nr. 285/R/07.05.2009 a admis recursul, a modificat în parte sentinţa civilă recurată, înlăturând dispoziţia referitoare la delegarea exercitării drepturilor părinteşti către Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi.

S-a reţinut că circumstanţele ce au fost avute în vedere la luarea măsurii plasamentului nu mai subzistă dispunându-se încetarea măsurii plasamentului. Astfel, pentru ca bunicii să-şi poată îndeplini responsabilităţile ce le revin cu privire la copil este necesar ca aceştia să aibă posibilitatea exercitării depline a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea obţinută urmare admiterii cererii reclamantei.

Curtea a reţinut că instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor art. 2, art. 56 lit.b şi art. 62 alin.4 din Legea 272/2004.

Etichete: