Top

CIVIL.Minor. Înlocuire plasament copil

Prin cererea înregistrată sub nr.5377/114/2010, reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a solicitat, în contradictoriu cu pârâta …., înlocuirea măsurii plasamentului copilului …, de la asistent maternal profesionist …. la numitul ….

A solicitat, de asemenea, a se dispune şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti asupra copilului.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minora….., fără paternitate recunoscută, a fost plasată la asistent maternal profesionist …., conform sentinţei civile nr. 116/02.02.2006 pronunţată de Tribunalul Buzău, deoarece copilul se afla în situaţie de dificultate.

S-a învederat că, pe perioada plasamentului, domnul …., presupusul tată biologic al copilului, a menţinut legătura cu acesta, iar la revenirea mamei în ţară, ambii au vizitat minora.

Întrucât mama copilului este plecată în străinătate, dar a declarat că doreşte ca minora să fie îngrijită în continuare de tatăl biologic şi acesta a acceptat să-şi asume creşterea şi îngrijirea copilului, s-a opinat în sensul înlocuirii măsurii plasamentului de la asistentul maternal profesionist la numitul …..

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.55 lit. a, art.56, art.58, art.61 al.2, art.62 alin.2 şi 4, art. 69, art.124 alin.(1) coroborat cu art. 59 şi art.125-129 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

În dovedire s-au depus, în fotocopie, raport privind situaţia copilului, raport privind situaţia socio-materială a familiei …., cererea formulată de presupusul tată biologic înregistrată la DGASPC Buzău sub nr. 31948/22.11.2010, certificat naştere minoră, sentinţa civilă nr. 116/02.02.2006 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 205/2006.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că acţiunea reclamantei este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Copilul …. este rezultată dintr-o relaţie de concubinaj a mamei cu numitul …, neavând stabilită filiaţia faţă de tată, astfel cum rezultă din actul de stare civilă depus la dosar. Din aceeaşi relaţie de concubinaj au mai rezultat încă doi minori, în privinţa acestui copil fiind instituită măsura de protecţie specială a plasamentului la asistentul maternal profesionist, conform sentinţei civile nr. 116/02.02.2006 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 205/2006, după ce pârâta a plecat la muncă în Spania în august 2005 iar tatăl biologic a cerut sprijinul autorităţii întrucât copilul era prea mic şi nu îl putea îngriji corespunzător.

Astfel cum reiese din raportul privind situaţia minorei (filele 4-6), pe perioada plasamentului tatăl biologic a menţinut legătura cu copilul şi l-a vizitat la asistentul maternal, vizitele fiind făcute şi de către ambii părinţi naturali, împreună, în timpul concediilor în ţară ale mamei.

La data de 22.11.2010 numitul …. a depus la DGASPC cererea înregistrată sub nr. 31948, prin care a solicitat plasamentul minorei …., arătând că doreşte să o crească în familie, având în acest sens şi acceptul mamei copilului, aflată în străinătate.

În prezent, mama pârâtă se află în continuare plecată la muncă în străinătate, dar situaţia socio-materială a familiei tatălui biologic a cunoscut modificări, acesta s-a căsătorit în cursul anului 2008, este salariat, realizând venituri constante, are locuinţă proprietate situată în …., întreţinută corespunzător, racordată la reţeaua de electricitate şi dotată cu bunuri de folosinţă îndelungată.

Având în vedere că măsura plasamentului la asistent maternal profesionist este o măsură de protecţie cu caracter temporar, instanţa constată că protejarea copilului ….. prin măsura plasamentului familial la tatăl biologic asigură acesteia îngrijire adecvată şi climat afectiv-emoţional stabil pe termen lung.

Ţinând seama de acordul mamei pârâte şi de faptul că tatăl natural prezintă garanţiile materiale şi morale pentru îngrijirea şi educarea copilului în vârstă de 6 ani, instanţa apreciază că este în interesul superior al copilului ca aceasta să beneficieze de măsura de protecţie specială a plasamentului într-un mediu familial stabil.

Faţă de considerentele expuse, tribunalul apreciază că acţiunea reclamantei este întemeiată şi, în raport de dispoziţiile art.55 lit. a, art.58 alin.1 lit. a, art.61 alin.2, art. 69 coroborat cu art.59 din Legea nr.272/2004, urmează să o admită, dispunând înlocuirea plasamentului copilului…., fără paternitate stabilită, de la asistent maternal profesionist …. la numitul …..

Conform art.62 alin.2 şi 4 din Legea nr. 272/2004, va delega exerciţiului drepturilor privind persoana copilului către persoana de plasament, iar cele privind bunurile către Preşedintele Consiliului Judeţean … .., pe durata măsurii dispuse.

Etichete: