Top

Caracterul temporar al măsurii plasamentului în regim de urgenţă

Prin sentinţa civilă nr.1019 din 13 martie 2006 a Tribunalului Suceava s-a admis acţiunea formulată de reclamanta D.G.A.S.P.C. Suceava în contradictoriu cu pârâţii A.M. şi A.;. şi s-a înlocuit măsura plasamentului minorului A.F. la asistent maternal profesionist C.E. cu măsura plasamentului la asistent maternal profesionist B.E. S-a dispus delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti în favoarea asistentului maternal profesionist.

Instanţa de fond a reţinut că pentru minorul în cauză a fost stabilită măsura plasamentului în regim de urgenţă la Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă, înlocuită apoi cu cea de plasament la asistent maternal profesionist C.E. prin sentinţa civilă nr.394/2006 a Tribunalului Suceava.

Pe perioada plasamentului la asistentul maternal profesionist minorul a fugit de două ori de la domiciliu şi în urma programului terapeutic realizat de psiholog a rezultat incompatibilitatea accentuată dintre educaţia copilului şi metodele de educare folosite de asistentul maternal.

Recursul declarat de părinţii minorului prin care aceştia solicitau ca minorul să rămână la Centrul de Primire al Copilului în Regim de Urgenţă a fost respins ca nefondat prin decizia civilă nr.155 din 12 iulie 2006.

S-a reţinut că măsura plasamentului la asistent maternal a fost luată cu respectarea dispoziţiilor art.66 alin.2 din Legea nr.272/2004 şi pe baza planului individualizat de protecţie şi a raportului cu privire la situaţia minorului. De altfel, părinţii nu au atacat sentinţa prin care a fost instituită măsura plasamentului în regim de urgenţă şi nici nu au solicitat reintegrarea copilului în familie în perioada în care acesta s-a aflat la asistentul maternal profesionist.

Măsura plasamentului în regim de urgenţă are caracter temporar şi provizoriu. Potrivit art.66 alin.2 şi art.94 alin.4 din Legea nr.272/2004 D.G.A.S.P.C. are obligaţia de a sesiza instanţa în termen de 48 de ore de la data executării ordonanţei preşedinţiale cu privire la înlocuirea măsurii plasamentului.

(decizia civilă nr.155 din 12 iulie 2006).

Etichete: