Top

ANULARE ACT VAMAL. NECITARE AGENT CONSTATATOR. CONSECINTE.

Prin sentinta nr. 412 din 27 iunie 2006 Tribunalul Botosani – sectia comerciala si de contencios administrativ a admis actiunea reclamantei AF U.S. si a anulat decizia nr.64 din 25 noiembrie 2003 emisa de DGFP Botosani, precum si procesul verbal de control nr. 20759 din 13 octombrie 2003.

Impotriva sentintei a declarat recurs DGFP Botosani care a criticat-o pentru nelegalitate, sustinand in esenta ca instanta de fond a procedat la judecarea cauzei fara sa fi fost citat organul constatator si fara ca acesta sa fi fost in masura sa-si formuleze apararile.

Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs intemeiate pe disp. art. 304 pct.5 Cod proc. civ. a constatat ca sunt fondate.

Astfel, desi obiectul actiunii in contencios administrativ l-a constituit anularea procesului verbal de control incheiat de Biroul Vamal Iasi, acesta nu a figurat parte in proces.

Solutionand cauza fara ca agentul constatator sa fi fost citat si fara ca acesta sa-si fi formulat apararile necesare, desi s-a procedat la anularea procesului verbal echivaleaza cu o necercetare a fondului, motiv pentru care in baza art. 312 alin.5 Cod proc. civ. curtea a admis recursul, a casat sentinta si a trimis spre rejudecare cauza aceleiasi instante.

(Decizia nr. 2297 din 3 noiembrie 2005)

Etichete: