Top

Încheiere investire cu formulă executorie

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 15.03.2010, creditoarea S.C. F T S.R.L. a solicitat învestire cu formulă executorie a biletului la ordin CRDZ3AD 0012492.

Cererea a fost legal timbrată.

Examinând menţiunile din biletul la ordin a cărui învestire cu formulă executorie s-a solicitat, instanţa constată că acesta a fost emis pe numele petentei. la data de 28.09.2009, de către S.C. S – E S.R.L., pentru suma de 49349, 30 având scadenţa la data de 10.11.2009, locul plăţii fiind la Bacău, girat la data de 28.09.2009 de către S.C. F TS.R.L. către S.C. C S.R.L..

Pe biletul la ordin BTRL3BT 9878758 sunt făcute menţiuni privind girarea, la data de 28.09.2009 a acestui titlu de credit de către beneficiar în favoarea S.C. C S.R.L.

Demersul beneficiarului de a gira biletul la ordin are ca efect cedarea tuturor drepturilor rezultând din acest titlu de credit giratarului, petenta nemaiavând posibilitatea de a solicita învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin, faţă de împrejurarea că nu mai are calitatea de creditor în raportul juridic cuprins în biletul la ordin. Împrejurarea că petenta este posesoarea actuală a biletului la ordin CRDZ3AD 0012492 nu constituie un argument contrar celor susţinute, deoarece, potrivit prevederilor art. 106 coroborat cu art. 16 din Legea nr. 58/1934, girul transmite toate drepturile izvorâte din biletul la ordin.

Faţă de aceste considerente, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei şi va respinge cererea în consecinţă.

Etichete: