Top

Investire cu formulă executorie

Tip speţă: sentinta civilă

Titlu: investire cu formulă executorie

Data speţă: 12.04.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr.367/199/17.03.2010, reclamanta S.C. S. B. SA a solicitat investirea cu formulă executorie a biletului la ordin emis la data de 27 octombrie 2009 de către S.C. M. SRL A., scadent la data de 05.02.2010, în valoare de 7000,00 lei ( RON).

Potrivit art. 3741 Cod procedură civilă hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută dacă sunt investite cu formulă executorie prevăzut de art.269 al.1.

În cererile ce izvorăsc dintr-o combie, CEC sau bilet la ordin, în temeiul art 10 pct. 3 Cod procedură civilă competenţa este alternativă între instanţa de la domiciliul debitorului şi cea de la locul plăţii.

Instanţa reţine că atât locul plăţii cât şi domiciliul debitorului este în Arad.

Faţă de cele ce preced instanţa va admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Buhuşi şi va declina competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Arad.

Tags: