Top

Incheiere investire bilet la ordin

DOSAR NR. 1300/239/2009

Operator de date cu caracter personal:

Cod 3121

JUDECĂTORIA Hârlău

Î N C H E I E R E

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 07.09.2009

INSTANŢA COMPUSĂ DIN:

PREŞEDINTE – TAM

GREFIER – C L

Pe rol soluţionarea cauzei civile formulată de petenta x având ca obiect învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin emis de X la data de 20.05.2009.

La apelul nominal în sedintă publică lipsă părţi.

Instanţa reţine cererea pentru soluţionare.

I N S T A N Ţ A

Deliberînd, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1300/239/02.09.2009, petenta a solicitat învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin emis de X la data de 20.05.2009, scadent la 30.05.2008.

În motivarea cererii, petenta a arătat ca respectivul bilet la ordin a fost emis de X în favoarea sa, dar la data scadenţei, banca a refuzat plata sumei de 13509 lei pentru lipsă partială de disponibil.

În dovedirea cererii s-au depus la dosar, în copie si original, biletul la ordin.

Analizînd actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

La data de 20.05.2009, debitorul X a emis un bilet la ordin pentru suma de 13815,60 lei, scadent la 30.05.2008, în favoarea petentei, iar banca a refuzat plata sumei pentru lipsă partială de disponibil, conform menţiunilor existente pe justificarea de refuz.

În aceste condiţii, în baza dispoziţiilor cuprinse la pct.270, 320 lit.c şi d, rap. la art.510 din Normele cadru nr.6/1994 şi art. 41 şi 106 din legea nr.58/1934 şi art.61 modificat prin O.G. nr.11/1993, instanţa va admite cererea formulată de petentă şi va dispune învestirea cu formula executorie a biletului la ordin emis în data de 20.05.2009 pentru suma de 13509 lei .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea formulată de petenta X, cu sediul în.

Dispune învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin CARP 3AA 0156554 emis la data de 20.05.2009 scadent la 30.05.2008, pentru suma de 13509 lei, emis de X în favoarea petentei,.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.09.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

Etichete: