Top

Sentinta civila

Dosar nr. 1697/239/2008

SC 46/15.01.2009

I N S T A N T A ,

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. de mai sus, reclamanta, a chemat în judecata pe pârâtul, solicitând instantei ca, prin hotarârea pe care o va pronunta, sa dispuna obligarea acestuia la plata sumei de 1140,61 lei, cu titlu de pretentii, plus dobânda legala de la data introducerii cererii de chemare în judecata, cu reactualizarea acesteia pâna la recuperarea efectiva a prejudiciului, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, la data de, pârâtul, în timp ce conducea o turma de vaci pe DJ 193 A, a lasat animalele nesupravegheate, moment în care a fost avariat autoturismul cu nr. de înmatriculare parcat regulamentar în afara partii carosabile.

A învederat reclamanta faptul ca evenimentul a fost protocolat de politie, constatând ca pârâtul se face vinovat de contraventia prevazuta de art. 163 alin. 3 din Regulamentul de punere în aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, fiind sanctionat cu amenda în cuantum de 78 lei.

A sustinut reclamanta si faptul ca a platit numitei suma de 1140,61 lei cu titlu de despagubiri, fiind achitate în baza politei de asigurare seria, subrogându-se, conform art. 22 din Legea nr. 136/1995, în drepturile persoanei asigurate.

În drept, reclamanta a formulat prezenta actiune în regres, reglementata de art. 22 din Legea nr. 136/1995. Au fost invocate si dispozitiile art. 998-999, 1088 si 1718 C.civ., si O.G. nr. 9 /2000.

A fost solicitata judecata în lipsa.

În dovedire, a fost solicitata proba cu înscrisuri.

La dosar au fost depuse: procesul verbal de contraventie, notificarea reclamantei catre pârât, proces verbal de constatare la autovehicule, avizare de dauna, autorizatie de reparare, certificat de înmatriculare, o serie de facturi fiscale si acte de comanda a reparatiei, plansa foto, copii xerox din dosarul de daune, dovada achitarii taxei de timbru si a timbrului judiciar.

Legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în instanta si nici nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt si în drept urmatoarele:

La data de, pârâtul, în timp ce conducea o turma de vaci pe DJ 193 A, a lasat animalele nesupravegheate, moment în care s fost avariat autoturismul cu nr. de înmatriculare, asigurat CASCO la reclamanta, parcat regulamentar în afara partii carosabile.

Instanta retine ca evenimentul a fost protocolat de politie, constatând ca pârâtul se face vinovat de contraventia prevazuta de art. 163 alin. 3 din Regulamentul de punere în aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, fiind sanctionat cu amenda în cuantum de 78 lei.

Instanta retine si faptul ca, potrivit actelor din dosar, reclamanta a platit numitei suma de 1140,61 lei cu titlu de despagubiri, fiind achitate în baza politei de asigurare seria, subrogându-se, conform art. 22 din Legea nr. 136/1995, în drepturile persoanei asigurate

Analizând procesul verbal de contraventie, instanta retine vinovatia pârâtului raportat la accidentul produs în ziua de.

Instanta retine faptul ca, potrivit art. 22 din Legea nr. 136/1995, în limita sumei platite ca indemnizatie din asigurare de catre asigurator, acesta se subroga în drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea daunelor. Or, în prezenta cauza, conform actelor aflate la dosarul cauzei, raspunzator de producerea accidentului se face pârâtul.

Aceasta suma este în cuantum de 1140,61 lei, conform actelor cuprinse în dosarul de daune atasat la dosarul prezentei cauze.

Observând dispozitiile legale, respectiv O.G. nr. 9/2000, raportat la art. 1088 C.civ., instanta va obliga pârâtul si la plata dobânzii legale de la data introducerii cererii de chemare în judecata, cu reactualizarea acesteia pâna la recuperarea efectiva a prejudiciului.

Astfel, având în vedere cele retinute si aratate mai sus, instanta va admite cererea reclamantei în contradictoriu cu pârâtul, urmând sa dispuna obligarea acestuia la plata sumei de 1140,61 lei, cu titlu de pretentii, plus dobânda legala de la data introducerii cererii de chemare în judecata, cu reactualizarea acesteia pâna la recuperarea efectiva a prejudiciului.

În temeiul art. 274 C.proc.civ., conform chitantelor depuse la dosar, instanta va obliga pe acelasi pârât la plata sumei de 199,50 lei, cheltuieli de judecata catre reclamanta, reprezentând contravaloarea taxei de timbru de 98 lei, cheltuieli de transport de 100 lei, conform bonului atasat, si a timbrului judiciar, în valoare de 1,50 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite actiunea reclamantei, în contradictoriu cu pârâtul.

Obliga pârâtul la plata catre reclamanta a sumei de 1140,61 lei, cu titlu de pretentii, plus dobânda legala de la data introducerii cererii de chemare în judecata, cu reactualizarea acesteia pâna la recuperarea efectiva a prejudiciului.

În temeiul art. 274 C.proc.civ., obliga pe pârât la plata sumei de 199,50 lei, cheltuieli de judecata catre reclamanta.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi,.

Etichete: