Top

Excepţia de necompetenta materiala. Aplicarea prevederilor OUG 51/1998 in cazul soluţionării contestaţiei la executare asupra somaţiei emisa de AVAS

Excepţia de necompetenta materiala. Aplicarea prevederilor OUG 51/1998 in cazul soluţionării contestaţiei la executare asupra somaţiei emisa de AVAS.

Materia: Contestaţie la executare

Sent. civ. nr. 663/07.02.2008.

Autor: Judecătoria Focşani – secţia civila

Prin sent. civ. nr. 663/07.02.2008 s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Focşani şi totodată s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a avut în vedere următoarele:

Regimul juridic al creanţelor neperformante preluate la datoria publică internă este stabilit printr-un act normativ special derogatoriu de la dreptul comun, respectiv OUG 51/1998.

În speţă sunt aplicabile dispoziţiile art.45 din OUG 51/1998 potrivit cărora cererile de orice natură privind drepturile şi obligaţiile în legătură cu activele bancare preluate de AVAS sunt de competenţa Curţii de Apel, neputându-se face aplicarea dispoziţiilor cu caracter general privind contestaţia la executare prev. de art.399, 400 şi următoarele Cod procedură civilă, potrivit cărora contestaţia se judecă de către instanţa de executare.

Faţă de aceste considerente, instanţa a reţinut că există norme speciale şi nu se pot aplica normele generale de competenţă, soluţionarea unei astfel de cauze în mod clar neaparţinând judecătoriei, ci curţii de apel în raza teritorială a căreia se află sediul intimatei.

Etichete: