Top

Contestatie la executare declinare

Dosar nr.

S.p. nr. 126

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată la nr……. petentul …………, aflat la data formulării cererii în ………….., în executarea unei pedepse a formulat contestaţie la executare motivat de faptul că are unele nelămuriri cu privire la dosarul în care a fost judecat şi că la acel proces nu s-au prezentat toţi martorii.

La termenul din …….. s-a pus în discuţia părţilor excepţia de necompetenţă teritorială.

Analizând cauza în ce priveşte excepţia invocată instanţa reţine că la data formulării cererii petentul se afla în ………, unde a fost transferat la data de ……….

Potrivit art. 461, alin. 2 c.pr.pen. contestaţia la executare se face, după caz, la instanţa prevăzută în alin. 1 sau 6 al art. 460, respectiv la instanţa de executare sau la instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere. În cazul de faţă instanţa locului de deţinere este Judecătoria ……….. astfel că cererea petentului este de competenţa în primă instanţă a Judecătoriei ………

Drept urmare instanţa, în temeiul art. 42 c.pr.pen. raportat la art. 461. alin. 2 c.pr.pen. va declina competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei ………

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 100 lei se va vira din fondul MJ către BA …….. pentru av. ……..

Etichete: