Top

Legea nr. 10/2001. Situatia bunurilor mobile.

Materia: Reconstituri

Nr/data: 1325/21.12.2006

Sentinta civila

Autor: Tribunalul Vrancea, sectia civila

Legea nr. 10/2001. Situatia bunurilor mobile.

Prin dispoziţia nr. 76/09.02.2006 emisă de Primăria Panciu a fost respinsă cererea de restituire sau acordare de despăgubiri formulată de reclamantă, ca inadmisibilă, motivat de faptul că potrivit Legii nr. 10/2001 se restituie bunuri imobile şi nu mobile.

Potrivit art. 1 şi 6 din Legea nr. 10/2001 se restituie persoanelor îndreptăţite imobilele-terenuri cu şi fără construcţii – care au fost preluate abuziv de stat în perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989.

Potrivit art. 6 din Legea nr.10/2001, măsurile reparatorii privesc şi bunurile mobile devenite imobile prin încorporarea în construcţiile preluate abuziv precum şi utilajele şi instalaţiile preluate odată cu imobilul, în afară de cazul în care au fost înlocuite, casate sau distruse.

In speţă, reclamanta nu a dovedit că bunurile mobile din contractul de închiriere au devenit imobile prin încorporare într-un imobil preluat abuziv şi a cărui restituire a solicitat-o.

Pentru considerentele arătate, cererea este privită ca neîntemeiată, fiind respinsă ca atare.

Etichete: