Top

ACŢIUNE PAULIANĂ.REVOCARE CONTRACT DE DONAŢIE ÎNCHEIAT ÎN CURSUL EXECUTARII SILITE

Prin sentin?a civil? nr. 156/31.01.2006, instan?a a admis ac?iunea având ca obiect ac?iune pauliana , a revocat contractul de dona?ie autentificat sub nr. 556/02.07.2004 de c?tre BNP D.R. si a dispus revenirea bunurilor mobile si imobile in patrimoniul debitorilor S.V. si S.E. in vederea execut?rii crean?ei creditorului M.K.

Pentru a hotari astfel, instan?a a re?inut ca prin sentin?a civila nr. 165/31.01.2003 a Judec?toriei Câmpulung Moldovenesc a fost admisa ac?iunea civila formulata de reclamantul M.K. împotriva pârâ?ilor S.V. si S.E. ce au fost obliga?i sa ii pl?teasc? suma de 25.000.000 lei daune si 2.500.000 lei cheltuieli de judecata. Reclamantul a formulat cerere de executare silita, fiind emise soma?ii c?tre pârâ?i, îns? ace?tia pe parcursul execut?rii silite au încheiat contractul de dona?ie autentificat sub nr. 556/02.07.2004 de c?tre BNP D.R. prin care ace?tia au donat mai multe bunuri mobile ?i imobile copiilor lor S.C. si S.A., în cauz? rezultând cu certitudine ca actul de dona?ie a fost încheiat pentru ca pârâ?ii debitori S.V. si S.A. s? devin? insolvabili, actul fiind încheiat ?i în cursul procedurii execut?rii silite.

Etichete: