Top

Revocarea donatiei

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul ………. domiciliat in …….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ……… domiciliat in ………….. pentru revocarea contractului de donatie autentificat sub nr. ……. din ……… de Notariatul Public, pentru neindeplinirea obligatiilor pe care le-a asumat (sau pentru ingratitudine). Ca o consecinta a revocari, va rog ca paratul sa fie obligat sa-mi restituie bunurile donate si sa-mi plateasca contravaloarea bunurilor mobile instrainate, valoarea veniturilor realizate dupa data introduceri cereri si cheltuieli de judecata.


Motivele actiunii:

In fapt, fiind in varsta de peste 80 de ani si bolnav, am donat paratului toate bunurile mobile si imobile, iar el si-a luat obligatia sa-mi acorde ingrijire si intretinere pe tot restul vieti mele. Nerespectarea obligatiei asumata este prevazuta de art. 829 raportat la art. 1020 Cod civil cu sanctiunea desfiintarii donatiei.

Paratul refuza sa-si indeplineasca obligatia asumata si de aceea ma vad nevoit sa-l chem in judecata in vederea revocarii donatiei.

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 829 – art. 830 si 1020 Cod civil.

In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului, de proba cu acte si de declaratiile martorilor ………… ………….. ……..

Depun prezenta cerere in dublu exemplar si copia contractului de donatie, precum si timbru fiscal in valoare de ……… lei.

 

Data

…….

Semnatura,

         ……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………….