Top

Contestaţie la executare. Contestaţia formulată de contestatoare împotriva formelor de executare emise de DGFPS

Materia: civilă.

Dosar nr.10537 /231/2009

Sent. civ. nr. 1198/02.03.2010.

Autor: Judecătoria Focşani – secţia civilă

Contestaţie la executare. Contestaţia formulată de contestatoare împotriva formelor de executare emise de DGFPS

În speţă prin sentinţa civilă nr.1198/2.03.2010 s-a respins contestaţia formulată de contestatoare împotriva formelor de executare emise de DGFPS.

De asemenea s-a respins ca fiind tardiv formulată cererea de completare a acţiunii – depusă la ultimul termen de judecată.

Avem a preciza aici că, deşi contestatoarea mai formulase şi i de mai admisese conform cu art. 132 C.pr.civ. o cerere de completare, la ultimul termen de judecată a înţeles să formuleze alta, vizând cu totul alte forme de executare emise împotriva contestatoarei de către intimată.

S-a apreciat că raportat la economia textelor 132 C.pr.civ. şi art. 172 C.pr.fiscală se poate acorda doar limitativ un singur termen de judecată pentru completarea acţiunii principale şi împotriva oricărui act de executare emis se poate formula în mod distinct şi separat cereri de contestaţie la executare.

Etichete: