Top

Nemotivarea hotărârii la fond – imposibilitate de exercitare a controlului judiciar

Materia: recurs contencios.

Nr/data: 100/27.02.2007

Decizie.

Autor: Tribunalul Vrancea, secţia comercială şi de contencios administrativ

Nemotivarea hotărârii la fond – imposibilitate de exercitare a controlului judiciar.

Tribunalul Vrancea a fost investit cu soluţionarea unui recurs în dosarul nr.1642/231/2006, declarat de petenta S.C. CI S.R.L. Focşani, sancţionată contravenţional printr-un proces verbal emis de către Garda Financiară.

La fond plângerea petentei prin care aceasta invoca mai multe cauze de nulitate absolută a procesului verbal a fost respinsă ca neîntemeiată prin Sentinţa civilă nr.3009/2006, fără ca instanţa de fond să arate motivele pentru care a înlăturat excepţiile de nulitate absolută invocate de petentă.

Tribunalul ca instanţă de control judiciar a reţinut prin Decizia nr.100 din 27.02.2007, faptul că în lipsa motivării nu se poate exercita controlul judiciar astfel că în conformitate cu dispoziţiile art.304 punct 7 în referire la art.312 aliniat 3 şi 5 Cod procedură civilă s-a dispus casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă cu recomandarea de a se pronunţa motivat, argumentând în fapt şi în drept, asupra excepţiilor invocate.

Etichete: