Top

Recurs contencios. Nerespectarea de către instanţă a dispoziţiilor art.34 din OG 2/2001 echivalează cu necercetarea fondului şi determină casarea sentinţei cu trimiterea în rejudecare

Domenii asociate: anulare proces verbal de contravenţie

Materia: recurs contencios

Nr/dată: 34/30.01.2007

Decizie

Autor: Tribunalul Vrancea, secţia comercială şi contencios administrativ-fiscal

Recurs contencios. Nerespectarea de către instanţă a dispoziţiilor art.34 din OG 2/2001 echivalează cu necercetarea fondului şi determină casarea sentinţei cu trimiterea în rejudecare

Judecătoria Focşani a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petenta SC AI SRL împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei încheiat la 1.03.2006 de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea, având în vedere următoarele:

Prin procesul verbal 1627/1.03.2006 petentei i s-a aplicat o amendă de 1500 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art.276 alin.1 lit.e din Legea nr.53/2003, constând în aceea că a primit la muncă o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă.

Apărarea petentei că la data contractului nu se afla în localitate pentru a întocmi actele legale pentru S.V.- persoana depistată la punctul de lucru, nu a putut fi reţinută obligaţia petentei fiind aceea de a folosi numai personalul angajat în mod legal.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petenta SC AI SRL:

În motivarea recursului, petenta a arătat că sentinţa este nelegală şi netemeinică, instanţa de fond neadministrând toate probatoriile solicitate.

Analizând recursul, tribunalul a reţinut următoarele:

Potrivit art.34 din OG 2/2001 instanţa de fond trebuia să analizeze legalitatea şi temeinicia procesului verbal administrând toate dovezile necesare aflării adevărului.

La termenul din 9.06.2006 s-a admis proba cu 2 martori, s-a audiat un martor şi nu s-au luat toate măsurile necesare pentru audierea celui de-al doilea.

În plus, pentru termenul din 13.11.2006 procedura cu petenta a fost viciată şi nu s-a asigurat dreptul la apărare în condiţiile în care petenta avea apărător ales.

Aşa fiind, în baza art.312 alin.5 Cod procedură civilă, s-a admis recursul, s-a casat sentinţa şi s-a trimis cauza în rejudecare la aceeaşi instanţă.

Etichete: