Top

Anulare-reabilitare art.139 cod procedură penală

Autor: Tribunalul Vrancea

Domenii asociate:procedură civilă şi penală

Materia: Anulare reabilitare (art.139 cod procedură penală)

Nr.24/25.01.2008

Decizie:

Autor Tribunalul Vrancea secţia penală

Anulare-reabilitare art.139 cod procedură penală

Petentul B.I. a fost reabilitat de drept conform art.134 cod penal prin sentinţa penală din 08.05.2007 pronunţată de Judecătoria Focşani pentru pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 3 luni aplicată acestuia prin sentinţa penală din 2003 a Judecătoriei Focşani definitivă prin neapelare, întrucât în termenul de încercare nu a mai săvârşit nici o altă infracţiune aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar.

Dar faţă de petent începuse urmărirea penală aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar, în termenul de încercare al pedepsei de mai sus acesta săvârşise o nouă infracţiune pentru care a şi fost condamnat prin sentinţa penală din 20.06.2007.

Cu toate acestea, l-a data când s-a pronunţat sentinţa penală din 08.05.2007 de reabilitare, sentinţa penală 140/2007 nu era definitivă şi nici acum nu este definitivă fiind în recurs la curtea de apel.

În mod normal, conform dispoziţiilor art.500 cod procedură penală dacă instanţa care a soluţionat cererea de reabilitare ar fi cunoscut înainte de soluţionarea acesteia că a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o altă infracţiune săvârşită de condamnat ar fi suspendat examinarea cererii până la soluţionarea definitivă a cauzei privitoare la o nouă învinuire.

Dar acest lucru nu avea cum să-l cunoască întrucât nu rezulta din cazierul judiciar depus la fond.

Doar cazierul judiciar depus ulterior relevă o atare situaţie, cum că s-a început urmărirea penală pentru o nouă faptă.

Potrivit disp.art.139 cod procedură penală ,, reabilitarea judecătorească va fi anulată când după acordarea ei s-a descoperit că cel reabilitat mai suferise o altă condamnare, care dacă ar fi fost cunoscută ducea la respingerea cererii de reabilitare”.

Cum în speţa de faţă petentul suferise o nouă condamnare prin sentinţa penală nr.140/2007 pronunţată de Judecătoria Panciu sentinţa însă ce nu este definitivă rezultă că instituţia anulării reabilitării nu se aplică în cazul de faţă, astfel încât în baza art.38515 pct.2 lit.d cod procedură penală s-a admis recursul, s-a casat sentinţa şi în rejudecare s-a respins sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea pentru anularea reabilitării constatată prin sentinţa penală din 08.05.2007 .

Tags: