Top

Conflict negativ de competenţă

La nr.7439/110/2008 a fost înregistrată cererea de reabilitare formulată de condamnatul M.E..

Cererea a fost declinată de către Judecătoria Bacău prin sentinţa penală nr.2264/18.11.2008 care apreciază că este competentă să soluţioneze cererea de reabilitare instanţa care a pronunţat hotărârea pentru care se solicită reabilitarea, respectiv Tribunalul Bacău.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată şi reţine următoarele:

Condamnatul petent M.E. a fost condamnat prin sentinţa penală nr.47/21.05.1993 a Tribunalului Bacău la pedeapsa închisorii în cuantum de 3 ani.

Prin decizia 83 a ICCCJ, admiţându-se recursul în interesul legii s-a stabilit că dispoziţiile art.494 teza I C.p.p. şi interpretează în sensul că „în caz de modificare a normelor de competenţă, cererea de reabilitare va fi soluţionată de instanţa competentă să judece în prima instanţă, potrivit legii în vigoare în momentul introducerii cererii”.

Ori la data introducerii cererii de reabilitare competentă să soluţioneze infracţiunea pentru care se solicită reabilitarea este Judecătoria Bacău, aşa încât aceasta este competentă să judece şi în fond cererea de reabilitare.

Faţă de aceste aspecte, tribunalul apreciază că în cauză instanţa competentă să soluţioneze cererea de reabilitare este Judecătoria Bacău, şi pe cale de consecinţă în temeiul art.42 C.p.p. va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea acestei instanţe.

Va constata ivit conflictul negativ de competenţă şi va trimite cauza spre soluţionarea conflictului – instanţei superioare comune Curtea de Apel Bacău.

Tags: