Top

Civil.Granituire si revendicare

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii civile după casare privind graniţuire şi revendicare formulată de reclamanta T.V. , domiciliată în contradictoriu cu paraţii B.V. şi B. C. , ambii domiciliaţi în

Dezbaterile cauzei au avut loc la data de ce s-au consemnat în încheierea din acea zi şi care face parte integrantă din prezenta.

În vederea reexaminării actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa a amânat pronunţarea la data de când în urma deliberării se pronunţă următoarea sentinţă civilă.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamanta T. V. , domiciliată în a chemat in judecata pe paraţii B. V. şi B C. , ambii domiciliaţi în , solicitind ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna granituirea suprafetelor proprietatilor partilor ,sa-i fie obligati paratii sa-i lase in deplina proprietate si posesie suprafata de teren de 320 mp , sa fie obligati paratii sa ridice constructiile de pe terenul proprietatea sa cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a actiunii reclamanta arata ca este proprietara unei suprafete de teren de 500 mp situat in ,avind pentru aceasta acte d proprietate inca din anii l920 si l938 si totodata o hotarire judsecatoreasca din anul 2000 .

Desi este proprietara terenului in prezent are in posesie doar suprafata de l74 mp, restul fiindu-i ocupat si desi se judeca cu vecinii de peste 7 ani de zile nu poate sa se bucure de acest drept.

Desi a avut nenumarate procese civile si penale privind terenul paratii fara nici o justificare si-au permis sa ridice constructii pe terenul sau .

Arata ca anterior cumpararii de catre parati a terenului cu care se incevineaza a avut litigii si cu fostii proprietari iar incheierea contractului de vinzare cumparare s-a facut in conditiile in care in extrasul de carte funciara se facea mentiunea ca imobilul se afla in litigiu .

Mai arata ca a fost nevoita sa promoveze prezenta actiune deoarece mai este singura cale procesuala prin care considera ca poate intra in stapinirea de fapt si de drept a terenului .

Solicita obligarea paratilor la eliberarea terenului pe care il ocupa fara drept si totodata ridicarea constructiilor de pe acesta fiind realizate cu rea credinta.

Actiunea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art.480 cod civil,584 cod civil ,l075 cod civil , si art.274 cod pr. civila.

La actiune reclamanta a atasat copii de pe o sentinta civila nr. ,un act de vinzare cumparare din anul l920 ,certificat de mostenitor nr. 58/l985 si 62/ , un act de vinzare cumparare din anul l934 inregistrat la , la 23.02.l934 , filele – 8 dosar.

Paratii nu au fost de acord cu actiunea aratind ca pentru suprafata revendicata de reclamanta au acte de proprietate terenul fiind dobindit prin contract de vinzare cumparare act autentificat la Biroul Notarial

In urma administrarii probatoriilor solicitate de parti a admis in parte actiunea introdusa de reclamanta a stabilit linia de hotar dintre proprietatile partilor conform raportului de expertiza executat in cauza de expert B. E. conform anexei la expertiza .

A dispus totodata obligarea paratilor sa lase reclamantei in libera posesie si proprietate suprafata de teren de 357 ,8l mp situata in , conform anexei 2 la acelasi raport de expertiza.

A respins capatul de cerere privind ridicarea constructiilor dispunind ca la executarea sentintei sa se aiba in vedere schita anexa la raportul de expertiza refacut.

A retinut ca din probele administrate rezulta ca paratii ocupa fara drept terenul reclamantei si ca se impune granituirea suprafetelor conform propunerii expertului urmare masuratorilor din teren.

Cu privire la constructii s-a motivat ca au fost indicate de fostii proprietari de la care au cumparat terenul paratii , acestia needificind nici o constructie pe teren dupa cumpararea imobilului .

Fiind atacata cu recurs de catre parati prin decizia civila nr. , a casat sentinta si a dispus trimiterea dosarului pentru rejudecare la instanta de fond pentru administrarea de noi probatorii inclusiv o nou a expertiza tehnica topo , care sa se intocmeasca cu respectarea actelor de proprietate ale partilor si respectiv a intabularii dreptului de proprietate.

S-a dispus ca la rejudecare sa se puna in discutia partilor si exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de reclamanta.

S-a motivat ca prin probele administrate instanta de fond nu a stabilit o situatie de fapt corecta,iar expertiza executata de expert B. E. in forma completata succesiv nu este edificatoare.

Dupa casarea cu trimitere la termenul din data de l0.06.2009 , fila l2 dosar , reclamanta prin aparator a precizat ca suprafata pe care o revendica este de aproximativ 200 mp fiind dactilografiat gresit in actiunea initiala de 320 mp.

Pentru a duce la indeplinire dispozitiile din decizia de casare la termenul din data de l5.0l.20l0 , fila 69 dosar instanta a pus in discutia partilor exceptia autoritatii de lucru judecat ridicata de parati prin aparator care au sustinut ca instanta s-a mai pronuntat asupra cauzei printr-o hotarire anterioara definitiva respectiv sentinta civila nr. a aceleiasi judecatorii .

Prin incheierea de la termenul respectiv instanta a respins exceptia cu motivarea ca nu sunt indeplinite conditile legale ale autoritatii de lucru judecat, reclamanta in dosarul respectiv judecindu-se cu alte persoane.

Pentru completarea probatoriilor , s-a dispus efectuarea unei alte expertize topo de catre un alt expert care sa efectueze noi masuratori pe baza actelor de proprietate ale partilor , si sa se constate daca exista suprafete cotropite de parati ,

Lucrarea a fost executata de expert O. M..

Instanta a admis si alte noi probe respectiv audierea de martori si interogatoriul partilor insa dupa depunerea expertizei la filele 32-35 dosar partile au renuntat la aceste probe solicitind termen pentru incheierea unei tranzactii si stingerea procesului pe cale amiabila – fila 50 dosar .

Prin cererea depusa la fila 54 dosar aparatorul paratilor a precizat ca partile nu au ajnuns la un acord in vederea incheierii tranzactiei , fiind necesar a se pune in discutie expertiza si a se formula obiectiuni.

La dosar, partile au depus obiectiuni la raportul de expertiza – reclamanta solicitind refacerea lucrarii deoarece expertul nu a avut in vedere o suprafata de teren ce reprezinta calea de accces si desi a inminat expertului toate actele de proprietate nu au fost examinate corespunzator in cauza trebuind sa fie avute in vedere si celelalte dosare in care s-a mai judecat fiind intocmite numai putin de patru expertize.

Paratii au solicitat a nu se avea in vedere precizarea expertului privind faptul cotropirii aratind ca acesta nu exista si au apreciat ca actiunea se poate admite in parte , numai privind granituirea pe aliniamentele specificate in concluziile depuse la fila 88 dosar.

Instanta a respins obiectiunile formulate dispunind judecarea cauzei insa cu ocazia studierii probelor pentru pronuntare a considerat ca se impune pentru o solutie corecta chemarea expertului in instanta pentru lamuriri privind modul intocmirii lucrarii ceea ce a determinat repunerea pe rol a cauzei.

La termenul din data de 9.02.20l0 ,expertul O. M. a precizat ca masuratorile s-au facut tinind cont de actele de proprietate ale partilor ,ca terenul revendicat de reclamanta este loc infundat si ca exista numere cadastrale iar actul de proprietate al paratilor estre un contract de vinzare cumparare din anul 2005.

Dupa aceste precizari partile au venit cu noi obiectiuni ce au fost respinse , explicatiile expertului fiind suficiente pentru ca instanta sa pronunte o solutie corecta.

Analizind ansamblu de probe aflat la dosar instanta retine urmatoarele .

Terenul inscris in actele de proprietate ale partilor , in anul l920 era un tot unitar stapinit de T. D. M. bunica reclamantei conform actului de proprietate depus in copie de reclamanta la fila 4 dosar nr. in suprafata de 500 mp.

Dupa decesul defunctei T. D. M. terenul a ramas fiicei acesteia B. P. ( mama reclamantei ) conform certificatului de mostenitor nr. si apoi reclamantei T. V. conform certificatului de mostenitor nr. ambele acte fiind eliberate de fostul .

Terenul de 500 mp fusese cumparat de T. D. M. de la fosta comuna in anul l903.

B. P. mama reclamantei a avut trei surori , din care doua A . D . si A . C . ,prin contractul de vinzare cumparare nr. inregistrat la au vindut sorei lor B. P. o suprafata de l80 mp din dreptul lor de mostenire de la autoarea T. D. M. in actul de vinzare cumparare ,depus la 6 dosar nr. , specificindu-se vinzarea acestei suprafete dar si faptul ca o parte din terenul situat pe fosta strada este proprietatea cumparatoarei P B , precum si faptul ca pe terenul proprietatea numitei B P a se constituie o cale de acces pentru cea de –a treia sora a acesteia pe nume

Din suprafata totala de teren stapinita de defuncta B P aceasta a dat o parte lui B V pentru folosinta teren pe care si-a construit doua camere.

B V ulterior , desi nu a avut acte de proprietate a vindut imobilului numitilor P I si P A .

Reclamanta in anul 2000 cheama in judecata pe paratii P I si P a A pentru revendicarea suprafetei de 320 mp pentru care acestia nu aveau act autentic de vinzare cumparare.

Prin sentinta civila nr. in dosarul nr. ll38/2000 admite actiunea reclamantei si obliga paratii P sa-i lase in proprietate si posesie suprafata de teren de 320 mp situata in

Hotarirea este definitiva si irevocabila dar nu s-a putut pune in executare deoarece paratii P I si P A la data de l0.03.2003 au vindut imobilul casa si teren de 200 mp numitilor R M si R A .

Cu privire la aceasta vinzare cumparare au fost inregistrate mai multe reclamatii si actiuni ale reclamantei in paralel R M si R A vinzind mai departe imobilul constructie si teren 200 mp paratilor din prezenta cauza B V si B C la data de 9.ll.2005 , ceea ce a determinat-o pe reclamanta sa porneasca procesele impotriva acestora.

In fata instantei ambele parti sustin ca au acte de proprietate pentru terenul revendicat – reclamanta prin mostenire de la parinti consfintita prin hotarire judecatoreasca definitiva si irevocabila – paratii prin actul de vinzare cumparare autentic din anul 2005.

Se mai retine ca neexistind un act de vinzare cumparare care sa emane de la B V afirmindu-se ca exista numai o chitanta de mina , in anul 2000 numitii P I si P A obtin o hotarire judecatoreasca respectiv sentinta civila nr. , respectiv o constatare a proprietatii pentru suprafata de 200 mp , act care a stat la baza vinzarilor ulterioare catre R M si R An si respectiv paratii B V si B C .

Instanta are de comparat aceste titluri de proprietate urmind ca in baza unui rationament corect si pe baza de probe existente la dosar sa solutioneze cauza dind intăetate uneia din ele.

Astfel reclamanta detine ca acte de proprietate cerficatele de mostenitor , actele de vinzare cumparare si hotarirea judecatoreasca nr. iar paratii contractul de vinzare cumparare prin care a cumparat de la R M si R A imobilul casa si teren de 200 mp vinzatorii avind la rindul lor imobilul casa si teren de la P I si P A .

P I si P A fusese obligati prin hotarire definitiva si irevocabila respectiv sentinta civila nr. sa lase reclamantei in proprietate suprafata de 320 mp, hotarire care nu s-a executat asa cum s-a aratat mai inainte deoarece numitii Pircea au vindut imobilul catre R I si A care la rindul lor l-au vindut paratilor din prezenta cauza.

Fata de cele retinute si avind in vedere faptul ca in actiunea in constatare formulata de reclamantii P I si P A din dosarul in care s-a pronuntat sentinta ,acestia au solicitat sa se constate ca au cumparat de la B V aproximativ 200 mp , neavind certitudinea asupra suprafetei reale aferente celor doua camere cat si concluziile expertului O M din raportul de expertiza executat dupa casarea cu trimitere in care specifica o suprafata cotropita de l54 mp instanta apreciaza ca reclamanta a facut dovada temeiniciei actiunii urmind a o admite in parte , in acest mod considerindu-se ca se poate pune capat sirului interminabil de procese legate de acest tern ,care dateaza de mai bine de 7-8 ani de zile.

De altfel dupa executarea expertizei de catre expert O M partile au solicita termen pentru a incheia o tranzactie si a pune capat procesului situatie care insa nu s-a realizat si care vine ca un argument in plus la concluzia ca reclamanta are justificare in afirmatiile facute prin actiune.

In concluzie instanta considerind ca actiunea este intemeiata in parte in baza art. 480 din codul civil o va admite in parte actiunea reclamantei urmind a obliga pe paratii sa–i lase in libera proprietate si posesie suprafata de teren de l54 mp evidentiata in schita anexa la raportul de expertiza expert O M filele 32-34 dosar situata in .

Cu privire la capatul de cerere privind granituirea din schita la raportul de expertiza rezulta ca aceasta este posibila astfel incat in baza art. 584 si urmatoarele din codul civil va dispune granituirea proprietatilor partilor conform schitei la raportul de expertiza expert Oprea Marian fila 35 dosar nr. dupa casarea cu trimitere intre punctele indicate- lll8 culoare albastru cu galben si respectiv 6,29,30,3l,32,33,34,35,26,25,24, culoare galben cu verde.

Avindu-se in vedere ca pe terenul reclamantei exista constructii ridicate fara acceptul acesteia si care apartin paratilor instanta apreciaza a este intemeiat si acest capat de cerere astfel ca se va admite in baza art. l075 cod civil urmind a se obliga paratii sa ridice aceste constructii de pe terenul reclamantei.

Instanta dispune ca la executarea hotariri se se aiba in vedere schita anexa la raportul de expertiza fila 35 dosar.

In baza art. 274 cod pr. civila , in urma compensarii partiale a cheltuielilor de judecata paratii vor fi obligati la 640 lei catre reclamanta.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Admite in parte actiunea civila după casare privind graniţuire şi revendicare formulată de reclamanta T V , domiciliată în , în contradictoriu cu paraţii B V şi B C , ambii domiciliaţi în

Obliga paratii sa lase reclamantei in proprietate si posesie suprafata de l54 mp evidentiata in schita anexa la raportul de expertiza , expert O M filele 32-34 dosar , situata in .

Dispune granituireea proprietatilor partilor conform schitei la raportul de expertiza expert O M fila 35 dosar dupa casarea cu trimitere intre punctele indicate 11-18 culoare albastru cu galben si respectiv 6,2930,3l,32,33,34,35,26,25,24 culoare galben cu verde.

Obliga paratii sa ridice constructiile de pe terenul reclamantei.

La executarea hotaririi se va avea in vedere schita anexa la raportul de expertiza fila 35 dosar .

Compenseaza partial cheltuielile de judecata si obliga paratii la 640 lei catre reclamanta.

Cu apel in termen de l5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi .

Etichete: