Top

Revendicare Imobiliara

INSTANTA

Asupra cauzei de fata ;

Cu nr.X din 11 mai 2010 s-a inregistrat cererea prin care relamantul M E in contradictoriu cu paratii T M si T G a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 854,91 m.p.real masurata din suprafata de 900 m.p. situata in satul O,com V,jud.V si sa-i oblige la plata cheltuielilor de judecata.

Motivand cererea reclamantul a sustinut ca este proprietarul suprafetei revendicate suprafata pe care a mostenit-o de la defunctii M A si M G ca unic mostenitor potrivit certificatelor de mostenitor nr.26 si 25 din 29 sept.2009.Pentru acest teren s-a reconstituit dreptul de proprietate in anul 2009 pe numele autorului M G potrivit titlului de proprietate 146 333 ,terenul are urmatoarele vecinatati:T M-N;drumul satului-E,S-S F si V-T I.Incepand cu luna august 2001 paratii ocupa abuziv terenul.A solicitat eliberarea terenului insa paratii au refuzat.Tot ei au demolat o constructie ce ocupa suprafata de 35 m.p.

A depus in proba copie de pe titlului de proprietate 146 333 emis pe numele autorului M G la data de 14 .04.2009,copie de pe certificatul de mostenitor nr.26 emis in urma dezbaterii succesiunii autoarei M A si copie de pe certificatul de mostenitor 25 din 29 sept.2009 emis in urma dezbaterii succesiunii autorului M G,procesul verbal de constatare din 28.04.2010.

Prin intampinare si cerere reconventionala paratii-reclamanti T M si T G au solicitat respingerea cererii in revendicare. Au solicitat instantei sa constate dreptului de proprietate pentru suprafata de 619,41 m.p. ,pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare in contradictoriu cu reclamantul parat M E .A completat si precizat cererea reconventionala solicitand introducerea in cauza in calitate de parata a paratei G pentru a o obliga sa le lase deplina proprietate a suprafetei de 300 m.p.

Motivand cererea paratii reclamanti au sustinut ca la data de 21 .08.2001 a cumparat de la reclamantul parat printr-un inscris sub semnatura privata intitulat –Chitanta -un imobil constructie cu terenul aferent.Imobilul a fost individualizat cu vecinatatile respectivului imobil constructie pe considerentul ca reclamantul parat nu avea titlu de proprietate pentru teren.Din momentul incheierii conventiei au stapanit continuu constructia si terenul .Au convenit ca din pretul imobilului de 32 000 000 lei sa plateasca un avans de 20 000 000 lei,restul sumei urma a fi platita la intocmirea actelor.Reclamantul parat a refuzat sa se prezinte la notar pentru perfectarea actului autentic pe considerentul ca nu are acte de proprietate pentru teren.A actionat penal pe reclamantul parat insa a retras plangerea .La data de 04.10.2005 a incheiat cu paratul contractul de vanzare cumparare autentificat cu nr.1181 din 04.10.2005 la biroul notarului public T Virgil si pe langa suma convenita a mai platit reclamantului parat suma de 12 00 000 lei rol,urmand sa incheie act de proprietate pentru toata suprafata din ingraditura.A notificat reclamantul parat sa se prezinte la notar pentru perfectarea actului autentic insa acesta nu s-a prezentat.

A depus in proba copie de pe inscrisul intitulat –Chitanta din 12 august 2001,S.P. 1072 din 19 sept.2002,contractul de vanzare cumparare autentificat cu nr.1181 din 4 oct.2005,incheierea de certificare 5284 din 9 mai 2009.Cu privire la parata G R paratii reclamanti au sustinut ca din suprafata de 900 m.p. suprafata de 300 m.p. este in posesia numitei G R.

Cu privire la cererea reconventionala reclamantul parat M E a sustinut ca suprafata revendicata de el nu a facut obiectul vreunei intelegeri cu paratii reclamanti.Inscrisul de mana a avut ca obiect vanzarea suprafetei de 1130 m.p. si vanzarea s-a perfectat la data de 4 oct.2010 prin act autentic de vanzare cumparare.

S-a administrat proba cu acte ,proba cu interogatorii cu martori si s-a efectuat o expertiza tehnica judiciara topometrica.S-a atasat in proba dosarul 20054869 /2003.

Expertiza tehnica topometrica a fost efectuata in cauza de expertul tehnic O. Concluziile raportului la expertiza cu precizarile facute in urma obiectiunilor facute de parti au fost insusite de acestea si retinute in totalitate de instanta.

Actiunea in revendicare este o actiune imprescriptibila reala care da posibilitatea proprietarului neposesor sa ceara pe cale judecatoreasca de la posesorul neproprietar reintregirea dreptului sau . Potrivit art.1169 din codul civil sarcina probei in proces revine proprietarului.

In cauza reclamantul -parat M E a dovedit ca este proprietarul suprafatei de 900 m.p. situata in satul O,com V, jud.V, delimitata in anexa nr.2 la expertiza intocmita de expertul tehnic O F, fila 125 dosar , cu culoare verde suprafata reconstituita prin titlul de proprietate 146 333 emis pe numele autorului M G la data de 14 .04.2009 si certificatului de mostenitor 45 din 26 mai 2004 emis in urma dezbaterii succesiunii autoarei M A ,mama reclamantului parat si certificatului de mostenitor 25 din 29 sept.2009 emis in urma dezbaterii succesiunii autorului M G,tatal reclamantului parat.

Din aceasta suprafata ,suprafata delimitata cu culoare maro, puncte de contur 19,21,22,8,11,12,13,14,18,19 este ocupata de paratii reclamanti fara ca acestia sa detina acte de proprietate .Cu culoare rosie pe aceeasi schita anexa este delimitata in punctele de contur 30,31,32,33,34,35,21,19,36,37,38,30 suprafata de 1130,7 real masurat suprafata cumparata de paratii reclamanti in baza contractului de vanzare cumparare 1181 /2005 incheiat intre parti.Rezulta asadar ca reclamantul revendica alta suprafata decat cea vanduta cu act autentic paratilor reclamanti iar paratii reclamanti ocupa fara acte suprafata revendicata.

In cererea reconventionala paratii reclamanti au invocat existenta unei conventii de vanzare cumparare incheiata in august 2001 si au sustinut ca suprafata initiala cu privire la care s-au inteles prin inscris sub semnatura privata cuprindea si suprafata aferenta gradinii imobilului constructie si teren cumparate cu act autentic.

Au mai sustinut ca suprafata revendicata de paratul reclamant de 300 m.p. ar fi ocupata de G R.Este de precizat ca aceasta parata nu a depus intampinare si nu s-a prezentat in proces.

Din examinarea dosarelor depuse in proba rezulta ca la data de 8 nov.2002 reclamantul –parat M E in contradictoriu cu paratii –reclamatii T M si T G a solicitat rezolutiunea antecontractului de vanzare cumparare concretizat in cele doua inscrisuri sub semnatura privata intitulate chitante din data de 12 august si 30 august 2001 .Sunt chitantele pe care paratii reclamanti in prezenta cerere isi intemeiaza cererea reconventionala si in baza carora paratii reclamanti solicita respingerea cererii in revendicare.Prin S.C.330 din 13 februarie 2003 pronuntata de Judecatoria B definitiva si irevocabila prin respingerea recursului si anularea cererii de apel s-a admis actiunea de in rezolutiune antecontract de vanzare cumparare imobiliara incheiat intre parti la data de 12 august 2001 materializate in inscrisul intitulat –chitanta intocmite la data de 12 august 2001 si 27 august 2001.S-a dispus repunerea partilor in situatia anterioara.Ceea ce s-a hotarat prin sentinta enuntata a intrat in puterea lucrului judecat astfel ca in prezentul proces paratii reclamanti nu au dovedit existenta vreunei conventii de vanzare cumparare sau existenta vreunui refuz din partea reclamantului parat de a se prezenta sa perfecteze vreun act.Consecinta hotararii date a fost aceea repunere a partilor in situatia anterioara astfel incat nelegal pretind paratii reclamanti ca ar avea vreun drept cu privire la terenul ocupat de ei ,proprietatea exclusiva a reclamantului parat.Trebuie de precizat ca in urma mai multor procese pe care ambele parti le-au intrerupt prin renuntarea la judecata prin act autentic de vanzare cumparare reclamantul-parat M E in calitate de vanzator a vandut paratilor –reclamanti T M si T G un imobil constructie si teren situat in sat O,com.V cu suprafata din acte de 918 m.p. real masurat 1130,74 categoria de folosinta curti constructii si arabil ,teren aferent constructiei pentru care paratii reclamanti au platit suma de 43 000 lei. Imobilul a fost dobandit de vanzator prin mostenire legala de la parinti in baza certificatului de mostenitor 40/2001 si 45/2004.

Reluand instanta apreciaza ca cererea reclamantului –parat a fost dovedita si este intemeiata potrivit disp.art.480 din codul civil si urmeaza sa fie admisa asa cum a fost formulata.In ceea ce priveste cererea reconventionala instanta apreciaza cererea neintemeiata.In cauza nu sunt indeplinite cerintele art.1073 din codul civil ,intre parti nu s-a dovedit a mai exista vreo conventie de vanzare cumparare pentru terenul din litigiu.In ceea ce priveste cererea formulata in contradictoriu cu parata G R cererea paratilor reclamanti se va respinge ca neintemeiata si nedovedita.

In temeiul art.274 Cod procedura civila paratii- reclamanti T M si T G vor fi obligati sa plateasca reclamantului parat chltuielile de judecata ocazionate de proces.S-au depus chitante reprezentand taxa de timbru,onorar de avocat si indemnizatie expert insuma de 1508 lei .

Etichete: