Top

PENAL.Infractiuni.Inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata

Deliberând asupra procesului penal de faţă , constată următoarele :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea in judecată a inculpatului BIM pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi fals in înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 215 alin.1,2,3, 5 Cod penal şi art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a şi 33 lit. a Cod penal.

S-a reţinut prin actul de inculpare că inculpatul este administrator al S.C. I SRL. In cursul lunii septembrie 2008 , inculpatul l-a contactat telefonic pe administratorul SC A SRL, IA , cu intenţia de a cumpăra pesticide „Roundup”.

Martorul IA a fost de acord să livreze cantitatea de 6.000 l pesticide la preţul de 201586 lei condiţionat de plata preţului la data livrării , dovada urmând a fi făcută cu ordin de plată.

Întreaga cantitate de pesticide comandată a fost transportată cu auto la data de 4.09.2008 de martorul DI in localitatea S in condiţiile in care in ziua respectivă inculpatul a trimis prin fax ordinul de plată nr. 484 pentru suma de 201586 lei , fapt pentru care s-a şi livrat marfa. La data de 10.09.2008 , constatând că suma respectivă nu figurează in conturile societăţii S SRL , martorul I a solicitat Raiffeisen Bank confirmarea ordinului de plată .

Prin adresa nr. 2289/10.09.2008 banca a comunicat societăţii că ordinul respectiv nu este înregistrat. Martorul a încercat să-l contacteze pe inculpat însă nu a reuşit. Aflând că marfa a fost livrată la S.C. A SRL, a intervenit la această societate , de la care a recuperat 3200 litri de pesticide , pentru restul inculpatul încasând suma de 30.000 lei, vânzând marfa sub preţul de cumpărare , respectiv cu 20 lei/ litru in loc de 28 lei / litru , rămânând de recuperat suma de 41982 lei la care se adaugă cheltuielile de transport al mărfii de la Timişoara la Buzău , in suma de 1660 lei.

Inculpatul a solicitat judecarea după procedura simplificată reglementată prin legea nr. 202/2010.

Inculpatul a recunoscut că a falsificat cu ajutorul calculatorului un ordin de plată , a aplicat data cu ajutorul unei ştampile false şi a imprimat la copiator ştampila băncii.

În drept, fapta inculpatului de a induce in eroare pe partea vătămată SC A SRL Buzău cu ocazia încheierii unui contract de vânzare cumpărare prin înmânarea unui ordin de plată falsificat , in condiţiile în care nu s-ar fi încheiat contractul fără dovada efectuării plăţii prin instrumente de plată bancare , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin.1,2,3,5 Cod penal , valoarea prejudiciului fiind mai mare de 200.000 lei .

Fapta aceluiaşi inculpat de a falsifica un ordin de plată prin copiere la calculator al unui formular de ordin de plată şi înscrierea pe acesta a unor date nereale , inclusiv aplicarea ştampilei unităţii bancare şi a celei privind data prezentării la bancă , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 Cod penal.

În cauză sunt incidente şi dispoziţiile art. 37 lit.a Cod penal, faptele fiind comise in stare de recidivă postcondamnatorie , primul termen al recidivei constituindu-l pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1921/2006 a Judecătoriei Slatina.

La individualizarea pedepselor se vor avea in vedere gradul de pericol social ridicat al faptei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege astfel cum au fost reduse prin art. 3201 Cod procedură penală , introdus prin Legea nr.202/2010 , poziţia sinceră a inculpatului , starea de recidivă in care au fost comise faptele , dar şi valoarea prejudiciului care se situează spre limita minimă prevăzută de art. 215 alin.5 Cod penal .

Instanţa consideră că aplicarea unei pedepse spre limita minimă redusă prin art. 3201 Cod procedură penală pentru ambele fapte este de natură să realizeze scopul educativ – coercitiv al pedepsei.

Având in vedere că infracţiunea de înşelăciune a fost comisă folosindu-se de calitatea de administrator al unei societăţi comerciale cu ocazia aplicării pedepsei complementare se vor interzice drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a , lit b si c Cod penal pe o durată de 3 ani.

Constatând că faptele au fost comise în perioada termenului de încercare al suspendării sub supraveghere al pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1921/2006 a Judecătoriei Slatina , in baza art. 864 raportat la art. 83 Cod penal se va revoca această suspendare , inculpatul urmând să execute separat şi această pedeapsă.

În baza art. 71 Cod penal se vor interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit b şi c Cod penal cu titlu de pedeapsă accesorie .

Urmează a fi anulat ordinul de plată falsificat.

In baza art. 118 lit.b Cod penal se vor confisca instrumentele folosite la falsificare , respectiv un calculator ( unitate , monitor , tastatură) , o imprimantă şi ştampilele false ( de aplicare a datei şi a Raiffeisen Bank).

In latura civilă va fi obligat inculpatul la plata despăgubirilor civile in suma de 43642 lei reprezentând contravaloarea mărfii neachitate şi cheltuielile de transport pentru marfa recuperată.

Văzând şi dispoziţiile art. 191 Cod procedură penală.

Etichete: