Top

CONT. ADM. : Contravenţie prevăzută la art. 2 lit. a) raportat la art. 1 lit h) din Legea nr. 12/1990. Incidenţa dispoziţiilor art. 7 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă constată : Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.12916/200/2009 din 30.11.2009 petentul D T a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria AP nr.1201972 din 10.11.2009 în baza căruia a fost sancţionat cu 500 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art.2 lit.a) raportat la art.1 lit.h) din Legea nr.12/1990. În motivarea plângerii petentul a învederat că nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa prin procesul verbal contestat. La perioada de referinţă aflându-se în Piaţa de legume situată în cartierul Micro 14 din municipiul Buzău a vândut diferite legume la taraba repartizată , preţurile la absolut toate legumele fiind afişate, inclusiv la sortimentele ţelină şi banane . La momentul efectuării controlului preţurile afişate la cele două produse erau căzute pe jos , iar agentul de poliţie nuia luat în considerare împrejurarea expusă. Intimatul a formulat întâmpinare conform art.115 – 118 din Codul de procedură civilă solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată. Prin sentinţa civilă nr. 1982 din 16.03.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis plângerea ca întemeiată dispunându-se anularea procesului verbal de contravenţie. Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a reţinut. Prin procesul verbal contestat , petentul a fost sancţionat cu 500 lei amendă pentru comiterea contravenţiei prevăzute la art.2 lit.a) raportat la art.1 lit.h) din Legea nr.12/1990 , întrucât la data de 7.11.2009 , în calitate de vânzător de legume la taraba nr.31 din Piaţa de legume situată în Cartierul Micro 14 din municipiul Buzău, a expus şi a oferit spre vânzare legume şi fructe fără să fi afişat preţurile la sortimentele de ţelină şi banane . Contrar situaţiei în fapt şi în drept reţinute prin procesul verbal contestat, instanţa fondului a apreciat că petentul nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa, avându-se în vedere faptul că acesta afişase preţul de vânzare al sortimentelor de fructe şi legume comercializate , dar la momentul efectuării controlului etichetele erau căzute la pământ , astfel cum a relatat martorul P G R . Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul în termen legal conform a rt.34 alin.2) din OG nr.2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar. În expunerea motivelor de recurs , intimatul a invocat în esenţă că instanţa fondului a reţinut în mod greşit inexistenţa faptei contravenţionale , în condiţiile în care v însuşi martorul audiat a confirmat lipsa preţurilor la cele două sortimente de produse ; consideră că în cauză putea interveni cel mult modificarea sancţiunii aplicate, raportat la împrejurările ce au făcut obiectul apărării petentului. Prin decizia nr. 647 din 4. 10. 2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a modificat sentinţa atacată în sensul admiterii în parte a plângerii şi înlocuirii sancţiunii amenzii aplicate cu avertisment . Hotărând astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept : Conform probatoriului administrat în cauză tribunalul reţine că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art.2 lit.a) raportat la art.1 lit.h) din Legea nr.12/1990 întrucât la data de 7.11.2009, în jurul orelor 10:45 , aflat în Piaţa din Cartierul Micro 14 din municipiul Buzău, judeţul Buzău, în calitate de vânzător la taraba nr.31 a expus şi a oferit spre vânzare, ţelină şi banane, pentru care nu erau afişate preţurile , spre deosebire de celelalte legume . De necontestat, la momentul efectuării controlului preţurile pentru cele două sortimente de legume nu erau afişate, tichetele respective fiind căzute la pământ, astfel cum a declarat şi martorul P G R, audiat în instanţă. Avându-se în vedere , însă , împrejurările în care a fost săvârşită contravenţia şi că petentul nu a mai fost sancţionat contravenţional, recunoscând că nu a depus diligenţele cuvenite în sensul asigurării afişării preţurilor pe toată perioada de timp de comercializare , la acea dată, tribunalul apreciază că fapta săvârşită prezintă o gravitate redusă, scopul preventiv al sancţiunii asigurându-se în cauza dedusă judecăţii prin înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment, conform art.7 din OG nr.2/2001 Pentru considerentele ce preced , în baza art.312 alin.2 raportat la art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă, prin decizia nr. 647 din 4.10.2010 s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a modificat sentinţa atacată în sensul admiterii în parte a plângerii şi înlocuirii sancţiunii amenzii aplicate cu avertisment .

Etichete: