Top

. Revizuire decizie pronuntata in contestatie in anulare. (322 alin 5 CPC). Inscrisuri noi.Inadmisibilitate.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe revizuenta D. E. E., revizuire formulata impotriva deciziei civila nr.359/11.04.2007 pronuntata de Tribunalul Buzau, in dosarul nr.xxx/114/2007 in contradictoriu cu intimatii Z. M. ş.a., C. L. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE, C. J. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE, având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns revizuienta personal si asistata de av, intimatii prin avocat lipsa fiind intimatii COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE, COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca procedura de citare este completa, revizuienta a depus la dosar cerer prin care solicita amanarea cauzei .

Aparatorul revizuientei depune la dosar cerere de amanare formulata si de intimata comisia locala si precizezaza ca cererea de revizuire vizeaza decizia civila nr.359/11.04.2007 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul 930/114/2007, motivat de faptul ca se refera la înscrisuri noi, respectiv decizia tribunalului prin care s-a reconstituit suprafata de 3500 mp ce face parte din cei 8700 mp si masuratorile facute de comisia locala, aceasta comisie a precizat ca exista neconcordata intre masuratori si proiectul parcelar.

Arata aparatorul revizuientei ca impotriva deciziei 359/2007 s-a formulat contestatie in anulare solutionata si in prezent cererea de revizuire.Arata ca insista in amanare acauzei.

Instanta in raport de actele depuse la dosar de obiectul cererii respectiv revizuirea deciziei nr.359/2007, apreciaza ca nu se impune amanarea cauzei şi respinge cererea.

Avocatul revizuientei solicita suspendarea cauzei pana la finalizarea de catre comisie a masuratorilor.

Avocat pentru intimati invedereaza instantei ca se opune suspendarii cauzei.

Aparatorii partilor in proces arata ca nu mai au alte probe de administrat.

Instanta ia act, apreciaza cauza in stare de jduecată şi acordă cuvântul.

Avocatul rev. arata ca revizuirea vizeaza decizia nr 359/2007 prin care tribunalul a respuns recursul. S-a solicitat anularea titlurilor de proprietate emise pe numele intimaţilor, emise cu încălcarea dispoziţiilor legale, titlurile de proprietate ale intimatilor fiind emise pe vechile amplasamente ale autrorilor revizuientei.

Au formulat prezenta cale extraordinară de atac pe inscrisuri noi respectiv decizia tribunalului prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 3500 mp ce a format un singur trup cu cei 8700 mp.Si masuratorile facute de comisia locala din care rezulta ca terenurile din titlurile intimatilor nu exista in acel loc.

Fata de acestea solicita admiterea cererii defiintarea deciziei si rejudecarea recursului.

Apărătorul intimatilor avand cuvantul solicita respingerea cererii de revizuire ca neantemeiata si nemotivata, fara cheltuieli de judecată.

Asupra prezentei cereri de revizuire:

Prin cererea înregistrată sub nr. 6164/114/2007 pe rolul Tribunalului Buzău, revizuienta D. E. –E. a solicitat revizuirea hotărârii Tribunalului Buzău pronunţată în dosarul nr. 3460/114/2007, soluţionat pe data de 7.10.2007 pe motiv că nu s-a ţinut cont de hotărârea definitivă a mai multor instanţe, conform art. 20 C.pr. civilă, referitoare la punerea în posesie cu privire la suprafaţa de 3500 mp.

În motivarea cererii, revizuienta a solicitat instanţei faptul că în baza unei hotărâri judecătoreşti s-a dispus punerea în posesie cu 3500 mp câştigaţi cu aplicarea Legii 247/2005, teren ce face parte din terenul deţinut de părinţii ei (tarlaua 71 pct. Gogoaşe). De asemenea, expertul tehnic a găsit 2500 mp care nu aparţin nimănui pe vechiul amplasament.

Instanţa a dispus ataşarea dosarului de fond nr. 3460/114/2007.

S-au ataşat mai multe înscrisuri de către revizuientă.

Apărătorul revizuientei a arătat că îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C.pr. civilă, referitoare la înscrisuri noi, respectiv decizia Tribunalului Buzău prin care i s-a reconstituit suprafaţa de 3500 mp ce face parte din totalul suprafeţei de 8700 mp şi măsurătorile efectuate de Comisia Locală , în vederea identificării, măsurării şi punerii în posesie cu privire la suprafeţele respective.

La termenul de judecată din data de 8.10.2008 apărătoarea revizuientei a arătat că solicită suspendarea cauzei până la finalizarea de către comisia locală a operaţiunilor de măsurare a terenului.

Instanţa a respins cererea de suspendare având în vedere obiectul prezentei cauze, respectiv revizuirea unei decizii a Tribunalului Buzău, în temeiul art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă.

La acelaşi termen de judecată revizuienta prin apărător a arătat că solicită revizuirea deciziei civile nr. 359/2007 a Tribunalului Buzău, pronunţată în dosarul nr. 930/2007 al acestei instanţe.

Tribunalul Buzău, însă a fost investit cu cererea revizuientei D. E. E. de revizuire a deciziei nr. 1047/7.11.2007 a Tribunalului Buzău pronunţată în dosarul 3469/2007 al acestei instanţe.

Nicăieri pe parcursul procesului nu s-a arătat că se doreşte revizuirea altei decizii iar modificarea obiectului cererii făcută cu ocazia acordării cuvântului pe fond cu mult peste prima zi de înfăţişare va fi respinsă conform art. 132 C.pr. civilă.

În acest fel Tribunalul este legal investit cu o cerere de revizuire a deciziei nr. 1047/114/2007 a Tribunalului Buzău pronunţată în dosarul nr. 3460/114/2007 întemeiată pe prevederile art. 322 pct. 5 C.pr. civilă referitoare la descoperirea de înscrisuri noi.

Obiectul cauzei în dosarul nr. 3460/114/2007 a fost contestaţie în anulare împotriva deciziei civile nr. 359/11.04.2007 a tribunalului Buzău prin care se respinsese recursul împotriva unei hotărâri a Judecătoriei Buzău.

Contestaţia în anularea a fost respinsă prin decizia 1047/7.11.2007 a Tribunalului Buzău.

În prezent se solicită tocmai revizuirea deciziei 1047/7.11.2007 pronunţată în contestaţia în anulare ceea ce este inadmisibil.

Reţinând cele relatate mai sus va respinge cererea de revizuire ca inadmisibilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge cererea de revizuire promovată de revizuenta D. E. E., impotriva deciziei civila nr.359/11.04.2007 pronuntata de Tribunalul Buzau, in dosarul nr.930/114/2007 in contradictoriu cu intimatii Z. M., ş.a., COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE, COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE, având ca obiect fond funciar, ca inadmisibilă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică .

Etichete: