Top

PENAL. PLANGERE IMPOTRIVA REZOLUTIEI PROCURORULUI. SOLUTIA DE NEINCEPERE A URMARIRII PENALE FARA SA FIE SUSTINUTA DE PROBE

Prin plăngerea inregistrată la această instanţă petenta MD a solicitat in baza art. 278/1 c.p.p. desfiintarea rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.
În motivarea plăngerii petenta a invederat instantei că in dimineata zilei de 12.01.2007 a suferit un accident casnic la mâna dreaptă . cu ocazia prezentării la spitalul Judetean– urgente Ortopedie , in urma unei radiografii recomandată de medicul de gardă Japie Ion , s-a stabilit diagnosticul „fractură epifiză – radius drept”.
Mai arată petenta că în urma stabilirii diagnosticului s-a procedat la imobilizarea mâinii intr-un aparat gipsat apreciind că din acest moment medicii care au tratat-o – respectiv intimatii JI si MV – nu au actionat corespunzător, conform teoriei si practicii medicale in domeniu, ceea ce a dus la „o invaliditate permanentă de 20 %” a mâinii fracturate.
A fost atasat dosarul de urmărire penală.
Instanta analizând actele premergătoare efectuate in cauză precum si actele depuse in cauză de petentă în timpul cercetării judecătoreşti retine următoarele:
In data de 12.01.2007 petenta a suferit un accident casnic in urma căruia si-a fracturat mâna dreaptă.
În jurul orei 5,45 aceasta a fost consultată de medicul de gardă din cadrul Spitalului Judetean– Sectia Urgentă ortopedie – JI, care după efectuarea radiografiei, mâna a fost imobilizată intr-un aparat gipsat.
In data de 23.01.2007 , petenta s-a prezentat la control si in urma efectuării unei noi radiografii acelasi medic JI a hotărât puneera unui nou aparat gipsat ca urmare a constatării că mâna era intr-o pozitie nefirească.
Petenta invocă faptul că atât in data de 12.01.2007 cât si in data de 23.01.2007 intimatul JI nu a efectuat personal operaţiile de punere a aparatului gipsat si nici celelalte operatii specifice , respectiv reducerea ortopedică si „ruperea calusului format”.
In data de 24.01.2007 petenta a solicitat părerea si un al doilea medic, respectiv a fost consultată de dr. MV – medic specialist in cadrul Spitalului CFR, ocazie cu care, in urma unei radiografii , s-a stabilit acelasi diagnostic – fractură de epifiză distală a radiusului cu deplasarea fragmentelor . acest din urmă medic i-a propus petentei „o tentativă de reducere a fragmentelor osoase sub anestezie locală pentru a incerca repunerea fragmentelor osoase în pozitie normală”. Intrucât petenta a refuzat intimatul schimbă aparatul gipsat , pus cu o zi inainte la Spitalulu Judetean, fără a interveni in vreun fel asupra tipului de fractură stabilite.
După 45 zile de purtare a aparatului gipsat când acesta a fost inlăturat petenta a constatat că mâna nu era functională , acuzând in continuare dureri puternice , motiv pentru care a solicitat medicului de familie „bilet de trimitere” către Spitalul Clinic de Ortopedie.
Prin rezolutia Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale fată de intimati sub aspectul comiterii infractiunii de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 al.1,3 c.p. solutie mentinută de primul procuror al parchetului .
Ambele solutii au fost motivate având in vedere doar concluziile din adresa Colegiului Judetean al medicilor in care se specifică că „pacienta nu a respectat obligatia de a urma cu stricteţe tratamentul si indicatiile medicului” stând sub observatie doar 12 zile”.
Potrivit art. 224 c.p.p. actele premergătoare urmăririi penale, care au o natură juridică proprie , se efectuiază pentru a justifica inceperea urmăririi penale dar si pentru constatarea unuia dintre cazurile de împiedicare a începerii urmăririi penale. Cu alte cuvinte, actele premergătoare ce se pot efectua trebuie să conducă la concluzia că este necesară sau că nu este justificată începerea urmăririi penale.
În speţă , instanta apreciază că în raport de diagnosticul stabilit , de ambii intimati, respectiv tipul de fractură constatat si anume – fractură de epifiză distală a radiusului cu deplasarea fragmentelor – şi tratamentele descrise in lucrările medicale ştiintifice se impunea ca organele de anchetă să dispună începerea urmăririi penale în cadrul căreia să efectuieze acte de cercetare penală pentru a stabili cu certitudine , dacă intimatii au aplicat corect procedeele terapeutice prevăzute in asemenea situatii.
Astfel cum rezultă din inscrisurile existente in cauză pentru tipul de fractură suferit de petentă tratamentul este prin excelenţă ortopedic in cadrul căruia se face reducerea ortopedică si imobilizarea in aparat gipsat iar tratamentul chirurgical este rezervat unui număr redus de cazuri.
De asemenea mai rezultă că, calusul vicios, ca o complicatie este cauzat fie de tipul fracturii initiale , fie de un tratament ortopedic gresit efectuat şi pentru prevenirea acestuia este necesară o supraveghere clinică si radiografică atentă (control la 24,48 ore si 7 zile de la imobilizare).
Analizând declaratiile petentei si ale intimatilor rezultă contradictii care nu au fost înlăturate de organele de anchetă . astfel intimata invocă că tratamentele initiale nu au fost făcute de medic ci de asistenţii medicali.
Desi intimatul JI apreciază că „ a practicat reducerea fracturii” această apărare nu este sustinută de alte probe , petenta precizând că acesta , in urma radiografiei a indicat asistentului punerea mâinii in aparat gipsat fără, să fie prezent . In plus , din declaratia intimatului MV rezultă că ca consultarea medicului acordată petentei a propus acesteia „ o reducere a fragmentelor osoase sub anestezie „ astfel cum prevăd lucrările medicale , ceea ce înseamnă că această operatie nici nu a fost făcută de intimatul JI.
Se impunea ca organele de anchetă să verifice dacă interventie medicului MV, prin schimbarea aparatului gipsat la doar o zi după cel aplicat de intimatul JI a fost oportună în conditiile existentei si a unui edem marcat.
De asemenea , se impunea verificarea de către organele de anchetă dacă la controlul de 23.01.2007 când s-a constatat existenţa calusului vicios se mai impunea o nouă punere a mâinii in aparatul gipsat sau medicul trebuia să recomande tratament exclusiv chirurgical.
Din actele premergătoare efectuate nu rezultă care au fost tratamentele aplicate de medici, recomandările prescrise de acestia sens in care trebuiau solicitate toate actele de evidenţă la cele două spitale – fisele de observatie clinică.
In concluzie instanţa apreciază că pentru a stabili cu certitudine vinovăţia sau nevinovăţia intimatilor erau necesare efectuarea actelor de urmărire penală conform art. 200 c.p.p. care au ca obiect strângerea probelor cu privire la existenţa infractiunii, stabilirea vinovăţiei făptuitorilor pentru a se constata dacă este cazul sau nu trimiterea lor in judecată, actele premergătoare fiind insuficiente pentru stabilirea acestui obiectiv.
Prin urmare instanta va admite plângerea formulată de petentă.
În baza art. 278/1 al.1 pct. 8 lit.b c.p.p. va desfiinta rezolutiile date de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău şi va trimite cauza procurorului in vederea începerii urmăririi penale faţă de intimatii JI si MV pentru infractiunile de vătămare din culpă prev. de art. 184 al.1,3 c.p.
Se va dispune reaudierea intimatilor si petentei în vederea clarificării contradictiilor dintre declaratiile acestora.
Se va solicita fisa postului asistentilor medicali care au participat la efectuarea tratamentelor petentei din datele de 12.01 si 23.01.2008 de la Spitalul de Urgenţă Judeţean.
Se vor identifica si audia asistentii medicali pentru a se stabili cu certitudine cine a efectuat operatiile ortopedice .
Se va dispune efectuarea unei expertize medico-legale , cu înaintarea intregului material de urmărire penală , pentru a se stabili dacă a fost corectă şi oportună interventia intimatilor la datele de 23 si 24.01.2008 sau se impunea recomandarea interventiei chirurgicale, în condiţiile formării calusului vicios , dacă există o legătură cauzală directă si principală între aparitia calusului vicios si modul in care a fost executat aparatul gipsat.
Se vor solicita Spitalului Judetean si Spitalului C.F.R. precizări in legătură cu faptul dacă pentru pacienta MD există o fişă clinică (protocol) în care să se consemneze tratamentele efectuate, prescriptiile medicale si datele prezentării la control stabilite de medic.
Se vor efectua si alte probatorii ce vor rezulta din actele de urmărire penală.

Etichete: