Top

CIVIL-REZOLUŢIUNE CONTRACT DE ÎNTREŢINERE

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzau la data de 26.06.2009 sub nr. …/200/2009, reclamantii BB si BA a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratii BS şi BC, ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa se dispuna rezilierea (corect: rezolutiunea, fata de faptul ca este vorba de contracte cu executare uno ictu) contractului de intretinere autentificat sub nr…../….2006 la BNP Asociati Lefter Sinica si Lefter Daniela, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre parati .

În motivarea cererii, s-a arătat că, prin contractul sus-mentionat, s-a transmis paratilor-fiul, respectiv nora reclamantilor- dreptul de proprietate asupra apartamentului nr…, situat in comuna Berca, satul Berca, judetul Buzau, bloc …..,impreuna cu terenul aferent acestui apartament, cu conditia ca paratii sa le asigure reclamantilor pe tot timpul vietii lor intretinere si ingrijire, ca, de la data perfectarii acestui contract, paratii nu si-au indeplinit obligatiile asumate, ca reclamantii au fost intretinuti de alte persoane, ca se impune din acest considerent a se desfiinta contractul amintit si a se obliga paratii sa respecte dreptul de proprietate al reclamantilor asupra apartamentului respectiv.

In dovedire, reclamantii au depus unele inscrisuri.

Prin intampinarea formulata in cauza si inregistrata la data de 05.10.2009 (filele 17-18), parata S (fosta B) C a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.

In motivare, s-a invederat ca s-a casatorit cu paratul in anul 1992, ca reclamantii sunt fostii sai socri, ca acestia au locuit in apartamentul din comuna Berca pana in 1992, cand s-au mutat la casa din satul Nucul, unde locuiesc si in prezent, ca, cheltuielile referitoare la intretinerea apartamentului din comuna Berca au fost suportate de catre parati, ca parata si-a indeplinit obligatia ce-i revenea, ducandu-le reclamantilor alimente si ajutandu-i la treburile gospodaresti ori de cate ori au avut nevoie si ca, pentru a achita diferenta de pret pentru cumpararea apartamentului, parata s-a imprumutat de la BRD cu suma de 3000 lei, pe care ii are inca de imprumutat.

Au fost depuse inscrisuri in probatiune (filele 19-23).

Prin incheierea din data de 05.10.2009, instanta a luat act de precizarea in sensul ca numele corect al paratei este de S, dobandit in urma divortului.

Au fost incuviintate si administrate probele cu inscrisuri, cu interogatoriile paratilor si cu declaratia unui martor.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamantii din prezenta cauza, BB şi BA, au cumparat apartamentul nr. …situat in comuna Berca, satul Berca, judetul Buzau, bloc ….compus din trei camere de locuit, cu o suprafata utila de 64,36 mp, cu o cota-indiviza de 10% din suprafata de folosinta comuna a imobilului, precum si terenul aferent acestui apartament in suprafata de 19,61 mp-, in baza contractului de vanzare-cumparare nr…../….1991, incheiat cu RA Goscom Buzau (fila 19-dosar).

Prin contractul de intretinere autentificat sub nr…../….2006 la BNP Asociati Lefter Sinica si Lefter Daniela (filele 4,5), incheiat intre reclamantii BB şi BA, in calitate de transmitatori si paratii BS şi BC, in calitate de dobanditori, acestia din urma au dobandit dreptul de proprietate asupra apartamentului amintit.

Prin acelasi contract, s-a prevazut- intr-o clauza expresa- ca „in schimbul acestei transmisiuni, (n.ns. reclamantii-transmitatori) punem obligatia dobanditorilor sa ne asigure pentru tot restul vietii noastre intretinere si ingrijire ce vor consta in hrana, imbracaminte, iluminat, incalzit, medic, medicamente, la nevoie spitalizare, iar la deces ne vor face inmormantarea conform datinilor locului”.

Altfel spus, prin aceasta clauza, inserata in contractul mentionat mai sus, intitulat „contract de intretinere”, paratii, in calitate de dobanditori, se obligau (fiind vorba de o obligatie de a face, intuituu personae, indivizibila activ si pasiv) sa le asigure reclamantilor, in calitate de transmitatori, intretinerea in natura, pe timpul cat vor trai, iar, dupa moarte, sa-i inmormanteze.

Se cuvine subliniat – in acest context- ca, intrucat in speta exista o pluralitate de debitori, fiecare (oricare) dintre ei poate fi obligat sa execute obligatia de intretinere, iar prestarea intretinerii de catre oricare dintre ei este liberatorie pentru toti.

Apoi, intrucat, asa cum am aratat, obligatia de intretinere care le incumba paratilor in temeiul contractului de intretinere autentificat sub nr…/….2006 la BNP Asociati Lefter Sinica si Lefter Daniela este o obligatie de a face, creditorul trebuie sa dovedeasca existenta creantei, iar, daca el face aceasta dovada, neexecutarea obligatiei de a face se prezuma, cat timp debitorul nu dovedeste executarea.

Cu alte cuvinte, intrucat in speta reclamantii- creditori ai obligatiei de intretinere ce le revine paratilor in temeiul contractului de intretinere autentificat sub nr…./….2006 la BNP Asociati Lefter Sinica si Lefter Daniela- au probat existenta creantei, conform art. 1082 c.civ., in acest caz neexecutarea obligatiei de intretinere, ca obligatie de a face, se prezuma, cat timp debitorul – adica paratii din prezenta cauza- nu dovedeste executarea.

Or, in cauza de fata, paratii nu au probat in vreun fel executarea obligatiei de intretinere pe care si-au asumat-o prin contractul mentionat.

Astfel, pe de o parte, paratul BS – prin raspunsurile date la interogatoriul care i s-a luat de instanta la propunerea reclamantilor- a recunoscut ca nu a dat ingrijiri reclamantilor si a aratat ca este de acord cu admiterea actiunii formulate, achiesand practic astfel la pretentiile reclamantilor.

Apoi, pe de alta parte, parata SC, desi a negat asertiunile reclamantilor in sensul neexecutarii obligatiei de intretinere care-i incumba in baza contractului mentionat anterior, nu a solicitat si nu a administrat nicio proba care sa sustina si sa dovedeasca aceste afirmatii, in ciuda faptului ca in aceasta privinta sarcina probei ii incumba.

Mai mult, din declaratiile date de martorul audiat de catre instanta sub prestare de juramant la propunerea reclamantilor, reiese ca acesta, fiind vecin cu reclamantii in satul Nucul, comuna Bozioru, i-a ajutat pe reclamanti la toate muncile gospodaresti, ca pe parati nu i-a vazut niciodata pe la acea locuinta detinuta de catre reclamanti in satul Nucul sau sa-i ajute la muncile gospodaresti pe reclamanti, precum si ca nici pe parata nu a vazut-o vreodata sa vina sa-i ajute pe reclamanti, desi parintii paratei locuiesc tot in aceeasi comuna, dar in satul Gavanele.

Prin urmare, pentru aceste considerente, vazand ca reclamantii au probat existenta creantei de intretinere izvorata din contractul de intretinere autentificat sub nr…./…..2006 la BNP Asociati Lefter Sinica si Lefter Daniela, ca paratii nu au probat in vreun fel executarea obligatiei de intretinere care le incumba, ca, in aceste conditii, intrucat exista in speta o neexecutare culpabila a obligatiei de intretinere de catre parati, instanta constata ca sunt indeplinite conditiile impuse de art. 1020-1021 c.civ. si, pe cale de consecinta, va admite actiunea, va dispune rezolutiunea contractului de intretinere autentificat sub nr…./….2006 la BNP Asociati Lefter Sinica si Lefter Daniela si va dispune repunerea partilor in situatia anterioara incheierii acestui contract.

Imprejurarea ca, asa cum reiese din sentinta civila nr…./….2008, pronuntata de Judecatoria Buzau-Sectia civila in dosarul nr. …/200/2008, s-a dispus desfacerea casatoriei incheiate intre paratii din prezenta cauza nu poate determina pronuntarea unei alte solutii atata vreme cat obligatia de intretinere datorata de catre parati in temeiul contractului de intretinere autentificat sub nr…./….2006 la BNP Asociati Lefter Sinica si Lefter Daniela nu este conditionata de fiintarea casatoriei dintre parati, nicaieri in cuprinsul contractului mentionat neprevazandu-se vreo clauza in sensul incetarii obligatiei de intretinere intr-o asemenea ipoteza (desfacerea casatoriei paratilor).

In temeiul art. 274 c.proc.civ., intrucat paratii au cazut in pretentii, data fiind culpa lor procesuala, instanta ii va obliga sa le plateasca reclamantilor suma de 1178 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu de avocat, achitate de catre reclamanti conform chitantelor aflate la filele 11,38, 44-dosar.

Totodata, intrucat, prin incheierea pronuntata la data de 17.11.2009, in urma admiterii in parte a cererii de ajutor public judiciar formulate, s-a acordat reclamantilor scutire pentru plata sumei de 1293 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru, instanta, in baza art. 18 din OUG nr. 51/2008, va obliga paratii – fata de faptul ca acestia au cazut in pretentii- la plata catre stat a sumei de 1293 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru, cu privire la care reclamantii au beneficiat de reducere prin acordarea ajutorului public judiciar.

Etichete: