Top

Constatare nulitate contract vânzare cumparare-pentru lipsa discernîmântului

5.Constatare nulitate contract vânzare cumparare-pentru lipsa discernîmântului

SENTINTA CIVILA NR. 3560/19.09.2008

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt reclamantii C.C.F, M.M.A:, H.M.C, H.I.A;si H.C.I au chemat in judecata pe paratii A.V. si A.C.V solicitând instantei de

judecata sa pronunte o hotarâre prin care sa dispuna anularea contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2346/15.08.2003 pentru lipsa discernamântului vânzatoarei si lipsa cauzei.

Totodata, au solicitat obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii, in esenta, reclamantii au aratat ca parata A.L.si sotul acesteia au profitat de starea de boala a defunctei H.L:, in perioada in care aceasta a fost internata in Spitalul Judetean Neamt -Sectia de Neurologie, si au determinat-o sa incheie contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2346/15.08.2003, in baza caruia H.L. a instrainat acestora dreptul de proprietate asupra apartamentului situat in Piatra Neamt, pentru suma de 200.000.000 lei vechi.

Au mai aratat reclamantii ca acest contract este anulabil intrucat la incheierii contractului vânzatoarei ii lipsea discernamântul, neavand reprezentarea actului juridic pe care 1-a semnat si a efectelor acestuia. Totodata au aratat ca pretul stipulat in contract nu a fost achitat de catre parati, iar potrivit articolului 966 Cod civil obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa sau nelicita nu poate avea nici un efect.

Cererea a fost legal timbrata.

Atasat cererii, reclamantii au depus la dosar copie dupa contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2346/15.08.2003, biletul de iesire din spital din data de 25.08.2003, certificat de deces dupa defuncta H.L. si anexa 1.

In dovedirea cererii au solicitat incuviintarea probei cu expertiza medico-legala, proba testimoniala si proba cu inscrisuri, probe ce au fost incuviintate de catre instanta de judecata, ca fiind utile, pertinente si concludente solutionarii cauzei civile de fata.

Paratii, legal citati, au depus întâmpinare prin care au solicitat respingerea actiunii, ca neîntemeiata si obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de

judecata. Au aratat ca cererea a fost formulata si semnata doar de catre o parte din reclamanti, ca vanzatoarea H.L. era in deplinatatea facultatilor mintale si avea discernamânt la momentul instrainarii dreptului de proprietate cu privire la apartamentului situat in Piatra Neamt.A mai aratat ca pretul a fost achitat in intregime, dupa cum s-a stipulat si in contractul de vanzare-cumparare depus la dosar.

Paratii au depus la dosar declaratiile reclamantilor C.P.si H.M .C, chitanta nr. 41560 din 11.10.2005 eliberata de CAR pensionari, adeverinta nr. 39 din 19.04.2006, bilete de transfer Western Union, contractul de vanzare-cumparare nr. 10191 din 1992, certificatul constatator al decesului.

Reclamantii au depus raspuns la intampinare prin care arata ca ceilalti reclamanti si-au dat acordul verbal pentru promovarea acestei actiuni. De asemenea, si-au precizat actiunea, solicitând introducerea in cauza in calitate de parati a urmatoarelor persoane: H.M.C:M.A.M. si C.P.

Dupa precizarea actiunii, reclamantii au depus intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii si mentinerea contractului de vanzare-cumparare incheiat intre defunta H.L. si paratii.

Au fost audiati martorii .

In cauza s-a dispus si efectuat o expertiza medicol-legala psihiatrica pentru a se stabili daca defuncta H.L. avea sau nu discernamânt la momentul incheierii contractului a carui anulare se cere, atât de catre Laboratorul Judetean Neamt cat si de catre Institutul de Medicina Legala Iasi.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele.

La data de 15.08.2003, intre defuncta H.L. (mama reclamantilor) si paratii A.V si A.C. s-a incheiat contractul autentificat sub nr. 2346 de notar public H.I., prin care defuncta a transmis paratilor dreptul de proprietate asupra apartamentului situat in Piatra Neamt, str. Progresului, nr. 1, Bl. B9, se.A, ap. 14, pentru suma de 200.000.000 lei vechi.

Reclamantii invoca nulitatea contractului pentru lipsa discernamântului vânzatoarei si lipsa cauzei, astfel incat sarcina probei le revine acestora, in virtutea articolului 1169 Cod civil care stabileste ca cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o probeze.

Articolul 948 Cod civil stabileste esentiale pentru validitatea unei conventii. In ceea ce priveste consimtamântul acesta trebuie sa provina de la o persoana cu discernamânt, sa fie exteriorizat, sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice si sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamânt.

Instanta retine ca ersoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu sunt prezumate ca au discernamântul necesar pentru a incheia acte juridice, prezumtie ce nu a fost rasturnata in prezenta cauza.

Astfel, din raportul de expertiza medico-legala, efectuat pe baza actelor medicale prezentate rezulta ca defuncta H.L. nu suferea de nicio boala psihica care sa ii afecteze discernamântul critic in momentul semnarii contractului de vânzare-cumparare(fila nr. 242). Aceleasi concluzii sunt prezentate si de expertiza efectuata la Institutul de Medicina Legala Iasi (fila nr. 303).

Totodata, analizând declaratiile martorilor audiati in prezenta cauza rezulta ca defuncta era o persoana rationala, cu care se putea discuta, iar la data semnarii contractului de vânzare-cumparare a fost internata la sectia de neurologie întrucât acuza dureri puternice de picioare, nicidecum probleme psihice. Singura care a declarat ca defuncta avea momente in care era lipsita de

rationalitate este martora P.V., declaratia acesteia necoroborandu-se cu celelalte probe administrate in cauza, motiv pentru care va fi inlaturata.

Coroborând probele administrate rezulta caH.L. avea discernamânt la momentul încheierii contractului, astfel incat a avut reprezentarea actului juridic pe care 1-a semnat si a efectelor pe care acesta urmeaza sa le produca.

In ceea ce priveste lipsa cauzei motivat de faptul ca nu s-ar fi platit in realitate pretul prevazut in contract, cel de 200.000.000 lei vechi, instanta retine ca nu s-a probat in vreun fel aceasta sustinere. Mai mult, analizând contractul autentificat, de vanzare-cumparare (fila nr. 11 dosar), rezulta ca pretul a fost achitat de catre cumparatoare mai inainte de semnarea contractului de vanzare-cumparare.

In consecinta, fiind îndeplinite conditiile de validitate cerute pentru actele juridice de catre legea civila, instanta va respinge actiunea, ca neîntemeiata.

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, potrivit art. 274 Cod procedura civila „Partea care cade în pretentiuni va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata.”

Astfel, având in vedere solutia ce se va pronunta, va respinge cererea reclamantilor de obligare a paratilor la plata cheltuielilor de judecata, ca neîntemeiata.

Totodata, retinând culpa procesuala a reclamantilor, instanta va admite cererea formulata de catre parati, de obligare a reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata.

Etichete: