Top

Infractiunea de distrugere prin incendiereprevazuta de art.217 alin.1 si 4 Cod Penal. Schimbarea incadrarii juridice a faptei in temeiul prevederilor art.334 C.Pr.P.Lipsa pericolului public

În cauza penală cu nr.684/282/2009 inculpatul Z.A.a fost dedus judecăţii în stare de arest preventiv pentru săvârşirea mai multo infracţiuni,printre care şi infracţiunea de distrugere prin incendiere prevăzută de art.217 alin.(1)şi (4)cod penal,reţinându-se în sarcina sa că în ziua de 16.07.2009 a pătruns fără drept în locuinţa tatălui său de unde a sustras mai multe bunuri iar apoi a distrus casa prin incendiere,rezultând pericol public. În cursul cercetării judecătoreşti instanţa a administrat toate probleme necesare dezlegării pricinii,audiind părţile şi martorii oculari , efectuând o cercetare la faţa locului şi solicitând relaţii Centrului Meteorologic Regional Muntenia. Pe baza probatoriilor administrate,în temeiul prevederilor art.334 cod procedură penală, a schimbat încadrarea juridică a faptei din infracţiunea de distrugere prevăzută de art.217 alin.(1)şi(4)cod penal în infracţiunea de distrugere prevăzută de art.217 alin.(1)cod penal reţinând că în ura incendiului provocat de inculpat nu a rezultat pericol public pentru următoarele considerente: 1. Codul penal nu defineşte pericolul public însă în teoria şi practica judiciară s-a statuat că un atare pericol există atunci când se periclitează viaţa,sănătatea,integritatea corporală ori avutul unui număr nedeterminat de persoane. 2. Din relaţiile comunicate de Centrul Meteorologic,ce se coroborează cu declaraţiile martorilor audiaţi,în ziua incendiului temperatura atmosferică era de 31,2 grade C iar viteza vântului era cuprinsă între 1 şi 3 m/sec.fiind imposibililă propagarea incendiului. 3. Cu ocazia cercetării la faţa locului instanţa a constatat că locuinţa era arsă parţial,încăperea folosită drept bucătărie şi în care se afla şi o butelie de aragaz fiind intactă,neafectată de foc,la data cercetării fiind locuită de partea vătămată. 4. Nu se poate reţine că viaţa martorei I.M.care a pătruns în acea bucătărie şi a scos butelia de aragaz în curtea locuinţei ar fi fost pusă în primejdie de vreme ce,aşa cum am arătat,încăperea respectivă nu a fost afectată de incendiu. Cum pentru infracţiunea prevăzută de art.217 alin.(1)cod penal punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă a părţii vătămate iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală,aşa cum se prevede la alin.(6)al aceluiaşi articol, şi cum părţile în proces au declarat că se împacă,în temeiul prevederilor art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.h cod procedură penală în referire la art.132 cod penal instanţa a încetat procesul penal pentru această infracţiune,condamnându-l pe inculpat pentru celelalte infracţiuni pentru care a fost dedus judecăţii. Hotărârea a rămas definitivă prin neapelare.

Etichete: