Top

Săvârşirea infracţiunii de distrugere prevăzută de art.217 al.1 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal

Constată că prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti.înregistrat sub nr. …/260/2009 din … .02.2009, a fost trimis în judecată inculpatul B.D., fiul lui… şi …ş, născut la … , în oraş C…, judeţul B…, domiciliat în …, str. …, nr. …, judeţul …,CNP

…………………….., cetăţean român, studii… clase, fără copii, fără

ocupaţie, recidivist, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prevăzută de art. 217 al. 1 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal, constând în aceea că, în ziua de …, a distrus mai multe bunuri din barul aparţinând S.C. … S.R.L. …, prejudiciul în valoare de 10000 lei nefiind recuperat.

în cauză s-au depus acte, materialul de urmărire penală şi au fost audiaţi 2 martori, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

în dimineaţa zilei de …, inculpatul s-a deplasat la barul aparţinând S.C. … M…, pentru a consuma băuturi alcoolice. în bar se aflau barmaniţa şi soţul patronului societăţii. La cerere, inculpatul a fost servit cu o bere şi a fost atenţionat că este interzis fumatul în bar. Inculpatul, pe fondul unor neînţelegeri mai vechi cu patronul firmei, încerca să provoace scandal, timp în care a fost liniştit de soţul patronului firmei.

Ulterior, după plecarea acestuia şi a celorlalţi consumatori, inculpatul a aruncat cu o masă într-o vitrină şi a răsturnat mai multe produse expuse la vânzare, distrugând mai multe bunuri, printre care: o maşină de cafea Saeco, o vitrină, o masă plasticată cu faianţă, băuturi şi alimente.

Barmaniţa a anunţat organele de poliţie, care au venit la faţa locului, au identificat pe inculpat şi au început cercetările.

Partea vătămată S.C. … S.R.L. M… s-a constituit parte civilă cu suma de 10000 lei reprezentând c/valoarea bunurilor distruse.

în declaraţia dată în timpul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, aşa cum a fost reţinută.

Deşi legal citat, inculpatul nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat cereri sau apărări.

Martorii audiaţi în cauză, sub prestare de jurământ, confirmă situaţia de fapt, aşa cum a fost reţinută.

Starea de fapt fiind dovedită, în drept fapta săvârşită de inculpat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de distrugere prevăzută

de art.217 al.1 Cod penal, în baza căruia, instanţa, va aplica acestuia o pedeapsă cu închisoarea.

La individualizarea pedepsei conform art.72 Cod penal, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, valoarea prejudiciului produs, împrejurările concrete în care a fost săvârşită fapta, dar şi faptul că acesta a săvârşit infracţiunea în stare de recidivă post condamnatorie, fiind în perioada liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 567 zile închisoare din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.9 …/2006 a Judecătoriei B…, motiv pentru care se vor aplica şi prevederile art.37 lit.a Cod penal, privind recidiva.

Având în vedere această situaţie, instanţa, în baza art.61 al.1 Cod penal va dispune revocarea liberării condiţionate a restului de pedeapsă de 1 an, 6 luni şi 22 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare, aplicată inculpatului în urma contopirii mai multor pedeqse, prin sentinţa penală nr. …/… a Judecătoriei B… .

în baza art.61 al.1 teza II Cod penal va dispune contopirea acestui rest de pedeapsă cu pedeapsa aplicată pentru infracţiunea dedusă judecăţii şi va aplica pedeapsa cea mai grea.

Va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza II, lit.b Cod penal în condiţiile şi pe durata prevăzută de art.71al.2 Cod penal.

Sub aspectul răspunderii civile, instanţa constată că prin probele administrate prejudiciul a fost dovedit în parte; s-a dovedit că prin fapta inculpatului au fost distruse mai multe bunuri din bar: un aparat de cafea Saeco, faţa unei mese, o vitrină şi sticle de băuturi.

Iniţial, la data de …, partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 10000 lei din care 8000 lei reprezintă valoarea aparatului de cafea Saeco.

Din declaraţia dată în instanţă de soţul patronului firmei S.C…..

S.R.L. M…, reiese că reparaţia acestui aparat a costat 350 lei, motiv pentru care instanţa va obliga numai la această sumă pentru acest bun şi nu la suma solicitată de 8000 lei.

Urmează ca în baza art.14 şi 346 Cod procedură penală şi art.998 Cod civil să oblige inculpatul la despăgubiri civile către partea civilă S.C. … S.R.L. M…în cuantumul dovedit.

în baza art.191 al.1 Cod penal va obliga inculpatul la cheltuieli judiciare către stat, efectuate în timpul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti.

Etichete: