Top

Acţiune în anularea titlului de proprietate emis în baza Legii nr. 18/1991 formulată de un erede renunţător.

Renunţătorii la moştenire nu pot beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 deoarece sunt consideraţi străini de moştenire.

Prin sentinţa civilă nr. 252/28.01.2005 Judecătoria Bârlad (Curea Maria) a admis acţiunea reclamanţilor şi a dispus anularea parţială a titlului de proprietate emis pe numele pârâtului în sensul că au fost incluşi în titlu şi reclamanţii în calitate de comoştenitori.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că în mod greşit reclamanţii nu au fost incluşi în categoria celor ce pot beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate în calitate de moştenitori deşi au făcut dovada că terenul înscris în titlul de proprietate emis pe numele pârâtului a aparţinut autorului lor comun.

Prin decizia civilă nr. 100/04.05.2005 Tribunalul Vaslui a admis apelul pârâtului, a schimbat în tot hotărârea primei instanţe şi a respins acţiunea reclamanţilor.

Instanţa de apel a reţinut că terenul în litigiu a aparţinut anterior cooperativizării autorului părţilor (tată). Din certificatul de moştenitor eliberat cu ocazia dezbaterii succesiunii tatălui defunct rezultă că unicul moştenitor este pârâtul în calitate de fiu cu o cotă de 1/1 iar în masa succesorală este inclusă şi suprafaţa de teren în litigiu, patru descendenţi printre care şi reclamanţii au renunţat la moştenire prin declaraţii autentificate.

În baza Legii nr. 18/1991 au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului ce a aparţinut defunctului atât pârâtul cât şi reclamanţii, titlul de proprietate fiind emis doar pe numele pârâtului, singurul fiu acceptant al moştenirii. Reclamanţii nefiind erezi prin efectul renunţării (art. 696 Cod civil) nu pot beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate pentru că sunt consideraţi străini de moştenire şi prin urmare nu justifică un interes pentru a solicita anularea titlului de proprietate emis pârâtului cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 18/1991.

Etichete: