Top

Fond Funciar

Prin sentinţa civilă nr. 1774/02.09.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-a respins ca nefondată cererea având ca obiect constatare nulitate absolută parţială titlu de proprietate şi constatare nulitate absolută contract de vânzare cumpărare privindu-i pe reclamanţii MO, PT, PG, PN şi PA în contradictoriu cu pârâţii Comisia om. Dolheşti, Comisia jud. Suceava, DI, DA, BC, BV, BP, BV şi AI.

Prin acţiunea introdusă pe rolul instanţei, reclamanţii au solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. 719/14.11.1995 şi constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare cumpărare nr. 1184/03.03.2009 deoarece în calitate de moştenitori ai defunctului PGT li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafaţă de 4,24 ha teren prin TP 621/13.07.1995, iar prin eliberarea TP 719/14.11.1995 pârâtului BP acesta a indus în eroare comisia locală solicitând reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren care aparţinea reclamanţilor, pe care ulterior l-a înstrăinat către terţii DG şi DA.

Instanţa a reţinut că deşi reclamanţii susţin că anterior eliberării titlului de proprietate către pârâtul BP li s-a eliberat TP 621/1995 iar punerea în posesie pe suprafaţa de 7400 mp nu a fost făcută pe vechiul amplasament, prin sentinţa civilă nr. 1790 /2007 a Judecătoriei Fălticeni rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 56/2008 a Tribunalului Suceava s-a statuat cu putere de lucru judecat faptul că suprafaţa de 7400 mp teren dobândită de pârâţii DG şi DM are cu totul alt amplasament decât suprafaţa deţinută de către reclamanţi, astfel încât dacă se pune problema exercitării posesiei asupra terenului menţionat, situaţia juridică poate fi soluţionată pe calea unei acţiuni posesorii.

Etichete: