Top

Contract asociere în participatiune. Cerere de restituire a bunurilor mobile. Ordonanta presedintiala.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CERERI.

Dosar nr. 19214/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 11293/18.11.2009

TITLU: Contract asociere în participatiune. Cerere de restituire a bunurilor
mobile. Ordonanta presedintiala.

Prin cererea formulata în procedura ordonantei presedintiale, reclamanta S.C.
S. F. S.R.L. a solicitat obligarea pârâtei S.C. M.K S.R.L la restituirea urmatoarele unor
bunuri mobile indicate despre care a aratat ca sunt proprietatea sa si sunt retinute
abuziv de pârâta
În motivare, reclamanta a aratat ca la 01.01.2008 a încheiat cu pârâta un
contract de asociere în participatiune, colaborând în vederea realizarii obiectului
comun de activitate-spalarea si curatarea ( uscata) articolelor textile si produselor din
blana. Reclamanta asociat pasiv a adus ca aport bunurile indicate la art.2(1) din
contract, între care bunurile indicate anterior. Activitatea s-a desfasurat la sediul
pârâtei.. La un moment dat partile au decis încetarea colaborarii si rezilierea în fapt a
contractului. La 09.07.2009, administratorul pârâtei a refuzat sa-i permita reclamantei
preluarea bunurilor indicate, care ramasesera la sediul pârâtei, motivând refuzul prin
faptul ca anumite facturi emise de pârâta nu fusesera achitate de clienti si hotarând
sa retina aceste bunuri pâna la efectuarea platii. În realitate conduita pârâtei care
retine bunurile, si se si foloseste de ele, este motivata de dorinta de a paraliza
concurenta. Urgenta restituirii bunurilor este data de faptul ca în prezent activitatea
reclamantei, cu bunurile preluate, este redusa la nici 20%, în conditiile în care a
închiriat un spatiu comercial fiind obligata sa achite chiria si utilitatile iar pe de alta
parte exista temerea ca reclamanta ar putea aduce bunurile în starea de a nu mai
putea fi utilizate.
În drept art.581 C.proc.civ.
Pârâta nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei de
judecata.
Analizând lucrarile dosarului, instanta retine:
La data de 01.01.2008 s-a încheiat reclamanta în calitate de asociat pasiv si
pârâta în calitate de asociat gerant contractul de asociere în participatiune depus la
fila 6 dosar. În cuprinsul acestui contract se prevede ca reclamanta contribuie cu un
aport constând în bunurile si valorile mentionate la art.2 (1) din contract, între care
1calandru IPSO, 1 masina de spalat IPSO, 1 masina de spalat ARISTON, 1 centrifuga,
pastrându-si dreptul de proprietate asupra acestora si având dreptul la restituirea
bunurilor aduse în asociatie sau la despagubiri în cazul nerestituirii ( art.1, 2 alin.2 si
3 alin. 2 lit.c). De asemenea potrivit art.7 alin. (1). Lit. a si d, contractul înceteaza, între
altele, prin hotarârea comuna a partilor si prin denuntarea unilaterala a contractului
cu un preaviz de 30 de zile. Obiectul contractului în privinta asociatului gerant este
de a oferi asociatului pasiv o participatie la beneficiile si pierderile întregului sau
comert.
Instanta apreciaza ca sunt îndeplinite în speta conditiile pentru admiterea
cererii de ordonanta presedintiala prevazute de art.581 C.proc.civ. Astfel, examinând
aparenta dreptului, se constata ca, potrivit contractului dintre parti, reclamanta
pastreaza dreptul de proprietate asupra bunurilor aduse ca aport, aparenta de
proprietar în favoarea reclamantei fiind sustinuta si de facturile de la filele 10-11
dosar si totodata reclamanta fiind îndreptatita la restituire la încetarea contractului
care poate înceta prin acord sau denuntarea unilaterala cu respectarea unui termen
de preaviz. Pe de alta parte nici o clauza din contract nu prevede dreptul pârâtei de a
retine respectivele bunuri în legatura cu vreo creanta nerealizata asupra clientilor.
Pe de alta parte masura restituirii are caracter urgent, bunurile indicate fiindu-i
necesare reclamantei pentru realizarea obiectului sau de activitate, spalarea si
curatarea ( uscata) articolelor textile si produselor din blana, potrivit certificatului de
înregistrare de la fila 17 dosar. În acest sens instanta are în vedere natura
respectivelor bunuri precum si declaratia martorei audiate, angajata la societatea
reclamanta. Pârâta nu a negat detentia bunurilor si nu a oferit nici o explicatie în
acest sens.
Pentru aceste considerente, instanta va admite cererea si va dispune obligarea
pârâtei la restituirea bunurilor mobile indicate în actiune, ca masura vremelnica si
care nu prejudeca fondul raporturilor dintre parti, în privinta continuarii raporturilor
contractuale, a titularului dreptului de proprietate, a existentei si exigibilitatii
creantei reclamantei la restituire cu titlu definitiv. Partile pastreaza nestirbita
posibilitatea de a obtine clarificarea acestor aspecte pe calea procedurii de drept
comun, pe rolul instantei fiind de altfel înregistrat dosarul nr. 21468/245/2009 având
ca obiect „reziliere contract- repunere în situatia anterioara „

Etichete: