Top

Contract de închiriere. Forma scrisă.

În art. 21, Legea locuinţei nr. 114/1996 prevede că închirierea locuinţei se face pe baza acordului dintre proprietari şi chiriaşi, consemnat prin contract scris care se va înregistra la organele fiscale. Forma scrisă este o condiţie de validitate a contractului de închiriere şi nu numai un mijloc de probă. Cum pârâta deţine spaţiu locativ fără „titlu locativ” acţiunea în evacuare este neîntemeiată.

Decizia civilă nr. 98/06.02.2004

Etichete: