Top

Dizolvare societate cu răspundere limitată pentru motive temeinice. Neînţelegeri grave între asociaţi. Art. 227 din L. nr. 31/1990

Prin sentinta comerciala nr. 1214/COM/29.05.2009 Tribunalul Iasi a admiscererea reclamantei, a dispus dizolvarea societatii S.C. P. S.R.L si a obligat paratii in temeiul art.274 Cod pr.civ la plata cheltuielilor de judecata. Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Reclamanta I.D., in calitate de asociat al S.C. P. S.R.L., a chemat in judecata pe paratii S.C.P S.R.L.,prin administrator, si CD, solicitand dizolvarea societatii datorita neintelegerilor grave dintre asociati(ea si numitul CD), care impiedica functionarea societatii, cu cheltuieli de judecata. In drept, au fost invocate disp. art. 227 al.1lit.e din Legea 31/1990.
Potrivit art. 227 din Legea 31/1990, republicata, societatea se dizolva prin:
e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii.
Ca urmare, pentru ca Tribunalul sa pronunte dizolvarea unei societati, in temeiul textului de lege evocat mai sus, este necesara intrunirea urmatoarelor conditii:
– solicitarea de dizolvare facuta Tribunalului de unul dintre asociati;
– existenta unor motive temeinice(cum ar fi neintelegerile grave dintre asociati);
– aceste motive sa impiedice functionarea societatii.
Prezenta cerere este formulata de unul dintre asociatii societatii cu raspundere limitata.
Motivele temeinice invocate se refera la neintelegerile ireconciliabile dintre asociati.
Din depozitiile martorilor audiati rezulta existenta acestor neintelegeri. Astfel, martorul CV a declarat ca reclamantei nu i se permite accesul de catre celalalt asociat in spatiul unde societatea are punctul de lucru, nici pentru a verifica situatia financiara a societatii, iar asociatul refuza comunicarea. De asemenea, martora propusa de parata, SA, a mentionat ca cei doi asociati se certau. Mai mult, din raspunsurile la interogatorii ale administratorului societatii si ale paratului asociat rezulta ca intre cei doi asociati exista neintelegeri grave cu privire la activitatea si conducerea societatii comerciale.
Parata sustine ca aceste neintelegeri nu ii sunt datorate ei, ci reclamantei. Rezulta insa din depozitia martorului CV ca asociatul CD a avut manifestari de natura a o inlatura pe reclamanta din societate, refuzandu-i accesul la informatiile legate de situatia acesteia, motivand ca reclamanta a incercat sa se implice in administrarea firmei, desi nu a primit si calitatea de administrator .
Societatea ca forma de asociere presupune dorinta specifica a asociatilor de a colabora in realizarea unui scop comun. Fiind parti intr-o societate in care elementul intuitu personae este mai pronuntat, lipsa de intelegere poate duce la nerealizarea interesului comun. Asa cum arata si martorii, dar mai mult chiar administratorul si asociatul parat in raspunsurile la interogatoriu, divergentele dintre asociati au condus la disfunctionalitati majore ale societatii, sub forma „incetarii temporare a activitatii”,cum arata chiar parata.
Neintelegerile dintre asociati se manifesta prin neimplicarea reclamantei in luarea deciziilor, neconvocarea acesteia in vederea exprimarii opiniei relativ la activitatea societatii, neinformarea asociatului.
Reclamanta a probat cu dovezile administrate aceste manifestari ale asociatului sau, in timp ce paratul asociat nu a dovedit culpa exclusiva a reclamantei in producerea acestor neintelegeri, referirile martorului SA la folosirea de catre reclamanta a veniturilor societatii in interes personal fiind indirecte si neputand fi verificate.
Cum capitalul societatii este impartit in mod egal intre cei doi asociati, se poate vorbi de o paralizie a organelor de decizie, suficienta pentru a se dispune dizolvarea societatii.

Etichete: