Top

Contestatie împotriva dispozitiei de sanctionare

Dosar nr. 3125/89/2009
Alte cereri – contestatie împotriva dispozitiei de sanctionare
TRIBUNALUL VASLUI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA Nr. 20/C.A.
Sedinta publica de la 11 Ianuarie 2010
Instanta constituita din:
PRESEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU
Grefier ANGELA CHIRVASA

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe reclamant V C, cu domiciliul. si pe pârât PENITENCIARUL VASLUI, cu sediul în Vaslui, str. Avicola, jud. Vaslui având ca obiect alte cereri.

La apelul nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza faptul ca dosarul este la al-2-lea termen de judecata; pârâtul a depus documentatie; reclamantul nu a depus decizia de sanctionare dar a depus precizari; se solicita judecarea în lipsa.

S-au verificat actele si lucrarile dosarului, dupa care instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si lasa cauza în pronuntare, dând solutia de fata;

INSTANTA

Asupra cauzei de fata,

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Vaslui cu nr. 3125/89/2009, reclamantul V C a formulat contestatie împotriva dispozitiei de sanctionare nr. M2/34871/BRUFP/09.09.2009 emisa de directorul Penitenciarului Vaslui prin care s-a dispus sanctionarea sa cu atentionare scrisa, precum si obligarea pârâtului de a îndeparta aceasta dispozitie de la dosarul personal.

În motivarea cererii arata reclamantul ca dispozitia de sanctionare este ilegala, nefiind prevazuta de legile specifice sistemului penitenciar si nici nu a fost audiat în cauza de catre Comisia de disciplina.

Pârâtul, legal citat, a depus întâmpinare prin care solicita respingerea cererii reclamantului motivat de faptul ca atentionarea scrisa nu este o sanctiune disciplinara în sensul prevazut de art. 70 din Legea 293/2004, fiind o cutuma în ideea de a nu sanctiona functionarul public cu statut special de la prima abatere, aducându-i-se totusi la cunostinta acestuia ca în îndeplinirea atributiilor de serviciu a savârsit o abatere, nu foarte grava, dar de natura a perturba buna desfasurare a activitatilor si a îndeplinirii în bune conditii a atributiilor de serviciu. Pentru sustinerea apararilor a depus actele care au stat la baza aplicarii atentionarii.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Pârâtul Penitenciarul Vaslui, prin adresa nr. 34871/09.09.2009, i-a adus la cunostinta reclamantului ca i s-a aplicat sanctiunea „atentionare scrisa” pentru depasirea atributiilor de serviciu si lipsa de comunicare cu conducerea unitatii în vederea luarii unor decizii, având legatura cu abaterile prevazute de art. 61 lit. b si d din Legea 293/2004.

De asemenea, reclamantul a fost avertizat ca în cazul repetarii abaterii va fi sanctionat disciplinar.

Din pozitia pârâtului din întâmpinare coroborata cu adresa de la fila 18 rezulta ca pe numele reclamantului nu a fost emisa o decizie de sanctionare conform procedurii prevazute de art. 73 din Legea 293/2004, ci i s-a aplicat sanctiunea „atentionare scrisa” în temeiul unei cutume.

Se constata ca pârâta nu a respectat în cauza procedura de sanctionare reglementata de legea speciala, respectiv în art. 71 si urmatoarele din Legea 293/2004, care prevede obligativitatea audierii functionarului, cercetarea efectuata de o comisie de disciplina si finalizata cu o decizie.

În consecinta, sanctiunea aplicata în baza unei cutume care nu constituie temei legal în legislatia noastra si nu în temeiul Legii 293/2004, fara respectarea procedurii speciale care confera garantia asigurarii dreptului la aparare al functionarului cercetat, este nelegala.

În temeiul art. 1 din Legea 554/2004 se va admite actiunea întrucât adresa nr. 34871/09.09.2009 nu este emisa ca urmare a respectarii procedurii speciale si se va anula actul administrativ.

În temeiul art. 274 Cod procedura civila se va respinge cererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecata pentru ca nu s-a facut dovada acestora.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea reclamantului V C, domiciliat în contradictoriu cu Penitenciarul Vaslui.

Dispune anularea adresei nr. M2 – 34871 din 09.09.2009 emisa de Penitenciarul Vaslui.

Respinge cererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 11 ianuarie 2010.

Etichete: ,