Top

Lipsa elementelor constitutive ale infractiunii prev. de art. 83 pct. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998.

Prin sentinta penala nr. 413 din 13 octombrie 2008, pronuntata de Tribunalul Constanta, în baza art. 2781 alin. 8 lit. b) Cod procedura penala a admis plângerea formulata de petenta F.I.F.A împotriva rezolutiei nr. 1632/P/2008 din 27.05.2008 data de Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta în dosarul penal nr. 1632/P/2008 .

A desfiintat rezolutia 1632/P/2008 din 27.05.2008 data de Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta si trimite cauza Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta în vederea începerii urmaririi penale împotriva faptuitorului M.H. (cetatean român de origine libaneza, nascut la 01.01.1974 în Tripoli –Liban, domiciliat în Bucuresti, sub aspectul savârsirii infractiunii de utilizare fara drept a unei marci, prevazuta de art. 83 alin 1 pct. b) din Legea nr. 84/1998 .

Conform art. 83 lit. b) din Legea nr. 84/1998, constituie infractiune ,,punerea în circulatie, fara drept, a unui produs purtând o marca identica sau similara cu o marca înregistrata pentru produse identice sau similare si care prejudiciaza pe titularul marcii înregistrate”;

Pornind de la acest text de lege, se impunea ca organul de urmarire penala sa stabileasca :

– daca cartile de joc identificate în container poarta o marca identica sau similara cu o marca înregistrata ;

– daca aceste carti de joc au fost puse în circulatie, fara drept;

– daca punerea în circulatie prejudiciaza pe titularul marcii .

– daca fapta a fost savârsita cu intentie .

Cu privire la existenta marcii înregistrate, tribunalul retine ca organul de urmarire penala a administrat eronat mijlocul de proba constand în relatiile solicitate OSIM, în raport cu dispozitiile legale .

Astfel, potrivit art. 2 din Legea nr 84/1998, ,,de dispozitiile prezentei legi beneficiaza si persoanele fizice si juridice straine cu domiciliul sau cu sediul în afara teritoriului României, în conditiile conventiilor internationale privind marcile si indicatiile geografice la care România este parte” .

De asemenea, art. 65 din aceeasi lege precizeaza ca ,,Dispozitiile prezentei legi se aplica si înregistrarilor internationale ale marcilor, efectuate conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, care îsi extind efectele lor în România, afara de cazul în care prin aceste conventii nu se prevede altfel”.

Conform art. 1 din Aranjamentul de la Madrid, la care România este parte, ,,Cetatenii fiecarei tari contractante vor putea sa-si asigure in toate celelalte tari protectia marcilor lor de fabrica sau de comert înregistrate in tara de origine, pe baza depozitului acestor marci la Biroul international de la Berna, facut prin intermediul Administratiei tarii de origine respective” . În art. 4 al aceluiasi act normativ international, ,,Din momentul înregistrarii astfel facuta la Biroul international, marca va fi protejata in fiecare din tarile contractante in aceeasi masura in care ar fi protejata daca ar fi fost înregistrata direct in fiecare tara”.

Aceste dispozitii sunt firesti, având în vedere, pe de o parte extinderea mondiala a drepturilor de proprietate intelectuala si necesitatea protejarii lor internationale, si pe de alta parte faptul ca ar fi imposibil ca fiecarui titular al unui drept de proprietate intelectuala sa i se pretinda a-si înregistra –spre exemplu –marca în fiecare stat în parte, pentru a beneficia de protectie juridica .

Fata de aceste aspecte, nu era de presupus ca FIFA, organizatie cu sediul în alt stat, sa-si fi înregistrat marcile în România la OSIM, astfel încât sa se impuna solicitarea de relatii de la aceasta institutie care are competente referitoare la marcile înregistrate, de principiu, de persoanele fizice si juridice române .

Cu atât mai putin se impunea concluzia ca raspunsul primit de la OSIM reprezinta o dovada pertinenta asupra faptului ca marcile invocate de petenta nu beneficiaza de protectie pe teritoriul României. O simpla solicitare de relatii de la petenta ar fi fost suficienta pentru a se stabili daca marcile referitoare la World Cup sunt înregistrate si beneficiaza de protectie juridica .

Petenta indica faptul ca exista 3 certificate de înregistrare la Organizatia Mondiala a Proprietatii Întelectuale –nr. 759208/ 2000, nr 487226/1984, si nr. 758587/2001, cu privire la marca ,,World Cup”- marca literala, cu privire la marca figurativa reprezentând o cupa, si cu privire la marca literala World Cup 2006 Germany.

Conform textelor indicate mai sus, aceste marci beneficiaza de protectie juridica pe teritoriul României .

Din examinarea fotografiilor cartilor de joc prezentate de petenta în plângerea depusa la instanta –organul de urmarire penala neadministrând o astfel de proba grafica, desi în raport de infractiunea cercetata mijlocul de proba constând în compararea marcilor originale cu cele gasite pe bunuri era esentiala –tribunalul retine ca pe unele exista înscrise cuvintele World Cup în partea de sus, si anul 2006 în partea de jos , precum si semnul grafic al unei cupe de fotbal, iar pe altele exista de asemenea înscrise cuvintele World Cup, precum si acelasi semn grafic al unei cupe .

Rezulta deci ca, în conditiile în care, astfel cum sustine petenta, cele trei marci indicate sunt înregistrate la OMPI, pe cartile de joc identificate în container se afla doua marci identice cu cele înregistrate si una similara – în sensul ca lipseste cuvântul ,,Germany” .

Împotriva acestei sentinte, in termen legal au declarat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta si faptuitorul M.H., criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Motivele de recurs invocate de ambii recurenti, vizeaza gresita desfiintare a rezolutiei nr. 1632/P/008 din 27.05.2008, data de Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta, si trimiterea cauzei Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta pentru începerea urmaririi penale fata de M.H., sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 83 alin. 1 pct. b din Legea nr. 84/1998, motivata de inexistenta vinovatiei faptuitorului.

Se solicita admiterea recursurilor, casarea hotarârii Tribunalului Constanta si rejudecând sa se dispuna respingerea ca nefondata a plângerii formulata de petenta FIFA, reprezentata de SCA T. & T.

Criticile recurentilor sunt întemeiate.

Potrivit art. 83 pct. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998, constituie infractiune „punerea în circulatie fara drept, a unui produs, purtând o marca identica sau similara cu o marca înregistrata pentru produse identice sau similare si care prejudiciaza pe titularul marcii înregistrate”.

În cauza, din examinarea actelor dosarului, nu rezulta indicii cu privire la vinovatia inculpatului sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 83 pct. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998.

Din adresa nr. 206953 din 16.05.2008 a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, rezulta ca marca „ World Cup 2006” identificata de organele de politie asupra cartilor de joc importate de faptuitorul M.H. nu figureaza în evidentele OSIM ca marca înregistrata.

Pe de alta parte, aceasta marca nu poate fi apreciata ca fiind identica sau similara cu marcile indicate de petenta ca fiind protejate de OMPI câta vreme atât denumirea cât si grafica inscriptionata pe cartile de joc, sunt diferite.

Totodata, fata de actele cauzei, se constata a nu fi îndeplinita nici cerinta privind punerea în circulatie în sensul art. 83 alin. 1 pct. b din Legea nr. 84/1998 având în vedere ca, importul nu a fost efectuat iar marfa nu a intrat pe teritoriul României.

Curtea de Apel Constanta, în baza art.38515 pct.2 lit.”d” Cod procedura penala; a admis ca fondate recursurile penale formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL CONSTANTA si faptuitorul M.H., împotriva sentintei penale nr.413 din 13 octombrie 2008 pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr.4907/118/2008.

A casat sentinta penala nr.413 din data de 13.10.2008, a Tribunalului Constanta si pe fond, a respins ca nefondata plângerea petentei FIFA.

Etichete: