Top

Contestatie la Executare

Dosar nr. 111/88/2009

SENTINTA PENALA NR.58

Sedinta publica din 17 februarie 2009

Cu privire la cauza penala de fata constata urmatoarele :

Prin cererea adresata acestei instante, înregistrata sub nr. 111/88/2009, petenta …. a formulat contestatie la executare, în temeiul art. 461 lit. c Cod pr. penala.

Petenta se afla în Penitenciarul Tulcea în executarea unei pedepse de 18 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. …. din 6.03.1997 a Tribunalului Tulcea pentru savârsirea unei infractiuni de omor calificat.

În motivarea cererii, aceasta a sustinut ca exista o împiedicare la executarea pedepsei si sunt incidente prevederile art. 10 lit. c Cod pr. penala deoarece nu a savârsit fapta pentru care a fost condamnata.

Pe de alta parte, condamnata a aratat ca în martie 2006 se afla în Grecia, fiind arestata la 26.03.2007 în vederea extradarii si aceasta perioada nu a fost dedusa din pedeapsa pe care o are de executat.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul nr. …./1995 privind pe inculpata Buzila Ioana.

Din examinarea actelor si lucrarilor existente, instanta constata ca prin sentinta penala nr. …. din 6.03.1997 a Tribunalului Tulcea definitiva prin decizia penala nr. …. din 3.06.1998 a Curtii de Apel Constanta, …. a fost condamnata la o pedeapsa de 18 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 174 -175 lit. a, c si d Cod penal. Din aceasta pedeapsa a fost dedusa perioada executata de la 10 mai 1995 pâna la 13 iunie 1995.

A fost emis mandatul de executare nr. …./49/1995 din 24 august 1998, care nu a putut fi pus în executare întrucât condamnata a parasit teritoriul României. În consecinta, a fost data în urmarire internationala fiind depistata în Grecia si arestata provizoriu în vederea extradarii, la data de 31.03.2006 de catre autoritatile grecesti.

La dat a de 26.03. 2007, ….. a fost extradata din Grecia si introdusa în arestul I.G.P.R. – Directia de Cercetari Penale. De la aceasta data condamnata se afla în executarea pedepsei de 18 ani închisoare, din care s-a dedus doar perioada mentionata în sentinta de condamnare.

Potrivit art. 18 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala – durata arestului efectuat în strainatate în îndeplinirea unei cereri formulate de autoritatile române, se computa din durata pedepsei aplicate de instanta.

În consecinta, având în vedere prevederile art. 461 lit. d Cod pr. penala va fi admisa ca fondata contestatia la executare formulata de petenta …..

Se va dispune deducerea din pedeapsa de 18 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. …. din 6.03.1997 a Tribunalului Tulcea definitiva prin Decizia penala nr. 127 din 3.06.1998 a Curtii de Apel Constanta si a perioadei de la 31.03.2006 pâna la 25.03.2007, în care a fost detinuta în Grecia în baza mandatului de retinere temporara nr. …./31.03.2006 emis de catre procurorul Curtii de Apel Salonic si a mandatului de arestare nr. 2/9 mai 2006 emis de Curtea de Apel Salonic.

Având în vedere sustinerile petentei din motivarea contestatiei, referitoare la faptul ca nu ar fi autoarea infractiunii de omor calificat pentru care a fost condamnata, trebuie subliniat faptul ca acest aspect pe de o parte excede obiectului contestatiei la executare (care este un mijloc procedural menit sa rezolve situatii legale executarea unei pedepse) iar pe de alta parte, existenta faptei si vinovatia inculpatei au fost stabilite printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva.

Etichete: