Top

Obligaţie de întreţinere. Divorţ. Data până la care se stabileşte pensia soţului aflat în nevoie

Tip doc: decizie civilă

Nr.doc: 16

Data: 30.01.2007

Titlu: Obligaţie de întreţinere. Divorţ. Data până la care se stabileşte pensia soţului aflat în nevoie.

Dom.asoc.: Dreptul familiei

Rezumat

Prin sentinţa civilă nr.2838/9.05.2007 pronunţată de Judecătoria Brăila în dosarul nr.851/196/2007 s-a admis acţiunea formulată de reclamantul-pârât A.V. în contradictoriu cu pârâta-reclamantă A.L., precum şi cererea reconvenţională formulată de aceasta.

Ca urmare, s-a declarat desfăcută din culpa comună a părţilor căsătoria încheiată de acestea, s-a dispus ca pârâta-reclamantă să revină la numele avut anterior încheierii căsătoriei, iar reclamantul-pârât a fost obligat să îi plătească o pensie de întreţinere în sumă de 435 lei pe lună, cu începere de la data de 9.05.2007 şi până la încetarea stării de nevoie a pârâtei-reclamante.

Pentru a stabili momentul până la care reclamantul-pârât datorează pensia de întreţinere instanţa de fond a avut în vedere că, potrivit raportului de expertiză medico-legală întocmit în cauză, pârâta-reclamantă suferă de o serie de boli din cauza cărora prezintă scăderea capacităţii de muncă corespunzător gradului doi de invaliditate pe o perioada de 12 luni de la actuala evaluare.

Împotriva acestei sentinţe reclamantul-pârât a declarat apel în termen legal, criticând-o, printre altele şi în ce priveşte perioada pentru care a fost obligat la plata pensiei de întreţinere.

În motivarea apelului reclamantul a apreciat că în mod greşit s-a stabilit data încetării obligaţiei avându-se în vedere momentul încetării stării de nevoie în care se prezumă că se află pârâta, deşi examinarea medicală efectuată în cauză la data de 28.03.2007 a stabilit că încetarea stării de nevoie este prezumată la o perioadă de 12 luni de la data examinării.

Prin decizia civilă nr.16/30.01.2008 s-a admis apelul şi s-a schimbat în parte sentinţa în sensul că reclamantul-pârât a fost obligat să plătească pensie de întreţinere pentru pârâta-intimată până la data de 28.03.2008.

În motivarea acestei decizii tribunalul a reţinut că în mod greşit s-a dispus plata până la încetarea stării de nevoie a pârâtei-reclamante, atât timp cât din raportul de expertiză medico-legală reiese că scăderea capacităţii de muncă a acesteia este prezumată numai pe o perioadă de 12 luni de la data evaluării, respectiv de la data de 28.03.2007.

Fiind singurul element cert faţă de care se putea stabili starea de nevoie, instanţa de fond trebuia să oblige pe reclamant să plătească pensia numai până la 28.03.2008, fără ca prin aceasta pârâta să fie privată de dreptul de a solicita întreţinere şi ulterior acestei date, în condiţiile în care starea de sănătate ar continua să îi afecteze capacitatea de muncă.

Etichete: