Top

Plangere formulata de persoana vatamata impotriva rezolutiei de scoatere de sub urmarirea penala si aplicarea unei sactiuni administrative faptuitorului nesolutionarea actiunii civile de catre procurer; neobligarea faptuitorului la plata cheltuielilor judiciare effective de urmarire penala.

In fapt, persoana vatamata GN, prin plangerea adresata instantei, confom art. 278 indice 1 c.p.p., a solicitat anularea rezolutiei de scoatere de sub urmarirea penala – pronuntata de Parchetul de pe langa Judecatoria Tecuci, pe care a apreciat-o ca netemeinica si nelegala, motivate de faptul ca in mod gresit s-a apreciat ca fapta savarsita de faptuitorul D.S. nu prezenta gradul de pericol social al unei infractiuni si ca in mod gresit nu s-a dispus si anularea actului fals si obligarea faptuitorului la plata cheltuielilor judiciare effectuate in cursul urmaririii penale de catre persoana vatamata.

Judecatoria Tecuci, prin sentinta penala nr. 158/2005 definitiva si irevocabila prin decizia penala nr. 314/28.04.2005 a Tribunalului Galati a respins plangerea ca nefondata, retinandu-se urmatoarele:

Gradul de pericol social al faptei a fost evaluat in functie de consecintele produse, apreciindu-se ca neconsemnarea in raportul de expertiza a unor aspecte privind constructia imobilului se datoreaza unor erori de perceptie si de interpretare a Normativelor tehnice, precum si de circumstantele personale ale faptuitorului (lipsa antecedente penale, varsta inaintata – 64 ani, boala grava de care sufera – Parkinson). In ceea ce priveste latura civila a cauzei s0a retinut ca in situatia in care, procesul penal a fost solutionat in cursul urmaririi penale, dispunandu-se o solutie de netrimitere in judecata, nu exista nici un temei legal care ar putea conferi procurorului posibilitatea desfiintarii unui inscris. S-a apreciat ca procurorul nu are competenta de a anula un act falsificat sau de a desfiinta un inscris falsificat, aceasta revenind exclusiv instantei civile care va fi sisizata cu o actiune in anulare a actului fals.

S-a apreciat de asemenea, ca pentru recuperarea cheltuielilor efectuate la urmarirea penala, petenta poate exercita actiune in fata instantei civile, in acest caz fiind vorba de o exceptie de la principiul irevocabilitatii dreptului de optiune intre instanta penala si cea civila.

In materie civila – contestatie la executare.

Nerespectarea disp. art. 373 ind.1 c.p.civ. – nulitatea absoluta a executarii silite.

Prin sentinta civila nr. 702/09.05.2005 a Judecatoriei Tecuci, definitiva prin decizia civila nr.340/02.08.2005 a Tribunalului Galati, s-a admis contestatia la exxecutare formulata de contestatoarea P.R.T. si au fost anulate actele de executare emise de executorul judecatoresc.

In speta, s-a retinut ca potrivit art. 373 ind.1 c.p.civ., actul incepator de executare este cererea de executare ce se depune la executorul judecatoresc, iar acesta este obligat sa solicite incuviintarea excutarii silite instantei de executare, care se pronunta prin incheiere in Camera de Consiliu. Incalcand aceste dispozitii executorul judecatoresc a abandonat executarea silita pornita impotriva debitoarei S.C. AB S.R.L. si a procedat la emiterea actelor de executare fata de contestatoarea P.R.T., fara sa solicite incuviintarea executarii silite in contradictoriu cu aceasta.

Prin sentinta civila nr.25 din 13.01.2005 a Judecatoriei Tecuci, definitive si irevocabila prin decizia civila nr. 389/R/19.05.2005 a Curtii de Apel Galati, s-a admis contestatia la executare formulate de SC XT SRL Tecuci si au fost anulate actele executorului judecatoresc, inclusiv procesul de adjudecare bunuri mobile, recunoscandu-se calitatea procesuala active contestatoarei – tert in raport cu executarea silita.

S-a retinut ca, potrivit art. 371 ind.1 alin 2 c.p.c. colaborat cu art.371 ind 3 c.p.c. executarea silita poarta numai asupra bunurilor debitorului, iar potrivit art.399 c.p.c. impotriva executarii silite insesi precum si impotriva oricarui act de executare pot face contestatie la executare de catre cei interesati sau vatamati prin executare.

In speta, s-a retinut ca prin incheierea din 16.07.2004, pronuntata de Judecatoria Tecuci in dosarul de executare silita nr. 3266/2004, s-a incuviintat conform art.373 indice 1 c.p.c. executarea silita in contradictoriu cu debitorul S.V., iar din procesul verbal de adjudecare bunuri mobile nr. 155 din 03.11.2004 intocmit de executorul judecatoresc, rezulta ca s-a vandut la licitatie autoturismul proprietatea contestatoarei, dreptul de proprietate fiind dovedit cu carte de identitate a autoturismului si adresa Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei – Biroul Permise Auto si Inmatriculari Autoturisme.

Etichete: