Top

RECURS. INADMISIBILITATE.

În situaţia în care participarea procurorului era obligatorie la soluţionarea cauzei, lipsa reprezentantului Ministerului Public la dezbateri este motiv de casare a deciziei, şi nu de admitere a unei contestaţii în anulare.

Curtea de Apel Bacău a respins ca nefondat recursul declarat de reclamantă.

Împotriva acestei decizii, recurenta a formulat contestaţie în anulare, susţinând că decizia atacată este lovită de nulitate, întrucât s-au încălcat dispoziţiile art.45 (4) Cod procedură civilă, care prevăd obligativitatea participării procurorului, dispoziţii care au fost respectate în cauze similare.

Analizând acest motiv, Curtea a constatat că acesta este nefondat. Astfel, dispoziţiile art.317 alin.1 pct.2 Cod procedură civilă se referă la situaţia hotărârilor care au fost date de judecători cu încălcarea dispoziţiilor de ordine publică referitoare la competentă ori, obligativitatea participării procurorului nu aparţine instituţiei de drept procesual referitoare la competenţa absolută a instanţelor judecătoreşti – necompetenţa absolută fiind precis definită prin dispoziţiile art.159 pct.1- 3 Cod procedură civilă şi deci, eventuala lor nesocotire nu constituie temei de încuviinţare a contestaţiei în anulare.

Decizia civilă nr.167/16.02.2007 a Curţii de Apel Bacău

Etichete: