Top

Renunţarea la judecata acţiunii creditorului. Soarta contestaţiei debitorului.

Dacă suma pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului a fost acoperită prin plată până la momentul iniţierii acestei proceduri, în speţă vor fi reţinute ca incidente dispoziţiile art. 246 cod proc.civilă.

Plata efectuată va proba, totodată, faptul că debitoarea nu se află în insolvenţă, motiv pentru care contestaţia sa va fi admisă.

S.C. M S.A. a solicitat deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de S.C. F S.R.L., în vederea recuperării unei creanţe de 350 dolari SUA.

Debitoarea a formulat, în termenul prevăzut de art. 31 alin. 3 din Legea nr. 64/ 1995 republicată, contestaţie asupra acţiunii creditoarei sale, susţinând că societatea nu se află în încetare de plăţi.

Până la momentul soluţionării contestaţiei, debitoarea a achitat integral suma pretinsă, împrejurare faţă de care creditoarea a solicitat, prin cerere scrisă depusă la dosar, să se facă aplicarea prevederilor art. 246 cod proc.civilă.

Având în vedere că suma pentru care reclamanta a sesizat instanţa a fost acoperită prin plată până la momentul deschiderii procedurii, în speţă vor fi reţinute ca incidente dispoziţiile art. 246 cod proc.civilă.

Prin plata efectuată, debitoarea a probat susţinerile sale legate de inexistenţa stării de insolvenţă, motiv pentru care contestaţia sa va fi admisă.

(sentinţa civilă nr. 8549 COM/ 09.12.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: