Top

Revizuire-inadmisibilitatea cereri

Dosar nr.183/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SENTINŢA PENALĂ NR.123

Şedinţa publică din 21 aprilie 2009

Cu privire la cauza penală de faţă, constată următoarele :

Prin adresa nr. 9/III/6/2009 din 29 ianuarie 2009 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea a fost înaintată cererea de revizuire formulată de condamnatul (…) a sentinţei penale nr.167 din 04 septembrie 2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 183/88/2009.

Prin aceeaşi adresă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea a arătat că (…) a solicitat revizuirea hotărârii de condamnare susţinând că nu a săvârşit fapta.

În faţa instanţei, revizuientul a susţinut că este nevinovat , că nu

s-au făcut analize la hainele pe care le purta la data săvârşirii infracţiunii şi că înţelege să conteste probele administrate la fond.

S-a mai susţinut prin adresa parchetului că cererea formulată de (…) este inadmisibilă întrucât motivul invocat de către condamnat nu se regăseşte printre cele prevăzute de art. 394 alin.1 cod penal.

Din examinarea dosarului nr. 573/88/2007 al Tribunalului Tulcea, rezultă că prin sentinţa penală nr. 167/4.09.2007, inculpatul (…) a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 19 ani închisoare pentru săv. inf. prev. de art. 174-175 alin.1 lit. d cod penal cu aplicare art.37 lit. b cod penal şi art.20-211 alin.2/1 lit. c cu aplicare art.37 lit. b cod penal. Instanţa a reţinut că,în după-amiaza zile de 29 mai 2006 inculpatul, aflat în stare avansată de ebrietate a decis să-şi procure sumele necesare pentru a cumpăra băutură, de la vecina sa (…) despre care cunoştea că este în vârstă şi locuieşte singură. Inculpatul a intrat pe poarta descuiată în curtea imobilului iar de aici, pe uşa neasigurată a pătruns în locuinţa victimei pe care iniţial, a ameninţat-o cu un cuţit cerându-i bani . Ca urmare a refuzului bătrânei de a-i da banii ceruţi, a renunţat la această modalitate de convingere şi a început să î-i aplice lovituri în zona gâtului şi a corpului. Acest lucru a determinat căderea victimei după care, inculpatul ridicând-o pe pat a continuat să lovească în diverse zone ale corpului, petele de sânge identificate pe jos şi în pat demonstrând agresivitatea inculpatului şi implicit suferinţele produse victimei. Agresiunea inculpatului a fost întreruptă de intervenţia martorului (…), care venise să-i dea ceva victimei (…). Martorul l-a imobilizat pe inculpat şi a anunţat organele de poliţie. Inculpatul a fost audiat în cursul primei judecăţi a fondului în dosarul 4049/2006 unde, recunoscând faptele pentru care a fost trimis in judecat, a precizat că o cunoştea pe victimă ; ştia că aceasta este o femeie în vârstă, bolnavă şi care nu se putea deplasa .De asemenea inculpatul a descris modul în care a agresat victima precizând doar că nu a avut intenţia să o ucidă. Probatoriul administrat a relevat fără dubiu săvârşirea de către inculpat, cu intenţie indirectă, a infracţiunii de omor.

Hotărârea instanţei de fond a rămas definitivă prin decizia penală nr. 157/25.10.2007 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa prin care s-a luat act de retragerea apelului declarat de inculpat.

Din examinarea cererii formulate de condamnatul (…) rezultă că acesta solicită revizuirea sentinţei penale prin care a fost condamnat deoarece nu s-ar mai considera vinovat de săvârşirea infracţiuni amintite mai sus; inculpatul a contestat probatoriul administrat invocând faptul că acesta nu ar fi fost complet.

Apreciind asupra admisibilităţii în principiu a cererii de revizuire formulată de revizuentul (…) instanţă constată că aceasta este inadmisibilă. Aceasta deoarece, din examinarea motivelor invocate de către con damnat atât personal cât şi prin avocat, precum şi concluziile procurorului, se constată că nu există temeiuri care să justifice admiterea cererii nefiind invocat nici unul din cazurile expres prevăzute de art.394 cod pr.penală. Susţinerea condamnatului că nu se face vinovat de săvârşirea infracţiunii, ori că ar mai dori să administreze şi alte probe nu este suficientă pentru a determina revizuirea unei sentinţe penale care, fiind definitivă se prezumă că reflectă adevărul. Nemulţumirile inculpatului puteau fi invocate de acesta în căile ordinare de atac şi ele nu justifică nicicum admiterea cererii de revizuire.

Din interpretarea prevederilor art. 393 şi 394 Cod pr. penală, rezultă că revizuirea este o cale extraordinară de atac prin care pot fi înlăturate erorile judiciare datorate necunoaşterii – de către instanţa care a pronunţat hotărârea judecătorească definitivă – a unor anumite împrejurări. Condamnatul nu a invocat împrejurări noi ce nu au fost cunoscute de către instanţa care l-a condamnat.

Pentru considerentele arătate, urmează a fi respinsă cererea de revizuire formulată de (…), ca inadmisibilă.

Ca urmare a respingerii cererii , în conformitate cu art. 192 al. 2 Cod pr. penală, va fi obligat revizuientul să plătească în folosul satului suma de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Etichete: