Top

Revizuire. Nu se poate cere revizuirea pentru contrarietate intre hotararea pronuntata in fond si in recurs in aceeasi cauza.

Materia: Revizuire

Nr/data : 97/07.02.2007

Decizie

Autor: Tribunalul Vrancea,sectia civila

Revizuire. Nu se poate cere revizuirea pentru contrarietate intre hotararea pronuntata in fond si in recurs in aceeasi cauza.

Potrivit art. 322 pct.7 cod proc.civilă, invocat de revizuient, revizuirea se poate cere atunci când există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţa de acelaşi grad sau de grade diferite, în una şi aceiaşi pricină, iar potrivit art. 327 alin.1 teza a II-a Cod proc. civilă, dacă se găseşte întemeiată cererea de revizuire, urmează a se anula ultima hotărâre.

In cauză nu sunt îndeplinite aceste cerinţe legale pentru că nu exista două hotărâri definitive potrivnice, ci există hotărârea pronunţată la fond şi cea pronunţată în recurs în aceeaşi cauză.

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 2746 din 12 septembrie 2006, pronunţată de Judecătoria Focşani s-a admis plângerea pe care a formulat-o reclamantul şi s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 939 mp. teren curţi-construcţii în intravilan Focşani.

Împotriva acestei sentinţe Primăria mun. Focşani a declarat recurs care a fost admis prin decizia nr. 723/24.11.2004 a Tribunalului Vrancea.

Intre cele doua hotarari succesive in aceeasi cauza nu poate exista contrarietatea prevazuta de art. 322 pct 7 cod procedura civila.

Având în vedere că revizuirea este o cale extraordinară de atac şi că nu poate fi primită decât pentru motivele expres prevăzute de lege, iar motivele invocate de revizuient exced acestor prevederi, cererea de revizuire a fost respinsa ca neîntemeiată.

Tags: