Top

Renunţarea la cererea de revizuire

Domeniu: revizuire

Tip: sentinţă

NR. 294/24.09.2007

Autor: Judecătoria Adjud

Renunţarea la cererea de revizuire

Revizuientul L.I. a solicitat revizuirea Sentinţei penale nr. 54/26.01.2007 a Judecătoriei Adjud, pe care o consideră neîntemeiată.

La primul termen de judecată , revizuientul aflat în executarea pedepsei stabilită prin acea sentinţă a renunţat la cererea sa.

În această situaţia instanţa a luat act de renunţarea revizuientului fără a mai analiza condiţiile de admisibilitate cererii.

Revizuirea fiind cale de atac revizueientul poate renunţa oricând la aceasta .

Etichete: