Top

Instanţa investită prin plângere prealabilă, anterior intrării în vigoare a Legii nr.357/2006, rămâne competentă să soluţioneze cauza şi după intrarea în vigoare a acestei legi..

TRIBUNALUL BRĂILA

I. Competenţă materială. Lege aplicabilă

Cuprins materie : Drept procesual penal. Parte generală.

C.proc.pen. – art.279

Legea nr.356/2006 – art.III

Instanţa investită prin plângere prealabilă, anterior intrării în vigoare a Legii nr.357/2006, rămâne competentă să soluţioneze cauza şi după intrarea în vigoare a acestei legi.

Tribunalul Brăila – d.p. nr.680/12.12.20006

Prin sentinţa penală nr.396/2006, Judecătoria Insurăţei a dispus scoaterea de rol a cauzei având ca obiect infracţiunea prevăzută de art.180 alin. 1 c.pen. şi trimiterea la parchet în vederea efectuării urmării penale, apreciind, urmare a abrogării alin.2 al art.279 c.proc.pen., cauza nu mai poate fi soluţionată de către instanţă fără efectuarea în prealabil a urmăririi penale.

Tribunalul a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare, apreciind că instanţa de fond nu a avut în vedere dispoziţiile art. III alin.3 din Legea nr.356/2006, potrivit cărora cauzele aflate în curs de judecată vor continua să fie soluţionate de instanţele investite anterior intrării în vigoare a legii.

Etichete: