Top

Legea nr. 10/2001. Acţiune în stabilirea cuantumului despăgubirilor. Notificare soluţionată anterior adoptării Legii nr. 247/2005. Admisibilitate

Dispoziţiile Legii nr. 247/2005 sunt de imediată aplicare, în ceea ce priveşte procedura de stabilire a despăgubirilor după distincţiile din art. 16 din Legea nr. 247/2005, în notificări soluţionate la data intrării în vigoare a legii prin consemnarea în cuprinsul dispoziţiilor deciziilor a sumelor ce urmau a fi acordate ca despăgubiri şi notificări ce nu erau soluţionate într-o asemenea modalitate.
În situaţia în care, prin dispoziţiile/deciziile emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 nu s-au stabilit şi sumele ce urmează a fi acordate ca despăgubiri, procedura administrativă nu s-a finalizat în totalitate, instanţa de judecată având competenţa de a stabili oferta de despăgubire.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 131 din 29 septembrie 2010

Etichete: