Top

Este inadmisibilă formularea unei noi cereri de liberare condiţionată în termenul fixat de instanţă printr-o sentinţă definită prin care s-a respins o cerere de liberare anterioară şi s-a fixat termen pentru reînnoirea cererii, conform art.450 alin.2 c.proc.pen.

II. Liberare condiţionată.

Cuprinsul materiei : Drept procesual penal. Parte specială.

Drept penal. Parte generală

c.pen. – art.59

c.proc.pen. – art.450

Este inadmisibilă formularea unei noi cereri de liberare condiţionată în termenul fixat de instanţă printr-o sentinţă definită prin care s-a respins o cerere de liberare anterioară şi s-a fixat termen pentru reînnoirea cererii, conform art.450 alin.2 c.proc.pen.

Tribunalul Brăila – decizia penală nr.589/20.10.2006

Prin sentinţa penală nr.1890/2006, Judecătoria Brăila a respins cererea de liberare condiţionată formulată de condamnat.

Pentru a dispune astfel instanţa de fond a reţinut că prin sentinţa nr.1718/2006 Judecătoria Brăila a respins o altă cerere de liberare condiţionată formulată de condamnat şi a fixat termen de reînnoire la data de 19.02.2007 – sentinţă rămasă definitivă prin d.pen.nr.428/1.08.2006 a Tribunalului Brăila.

Prin decizia nr.589/2006, Tribunalul Brăila a respins ca nefondat recursul condamnatului reţinând că noua cerere a fost formulată la data de 23.06.2006 cu mult înaintea termenului fixat de instanţă prin sentinţă definitivă – respectiv 19.02.2007.

Tags: