Top

Liberare condiţionată

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1209 din 11 Iunie 2009

Obiect: cerere de liberare condiţionată formulată de condamnat

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 7411/180/01.06.2009 petentul DT a solicitat liberarea condiţionată.

În motivarea cererii petentul a arătat că îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi liberat condiţionat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Din procesul verbal nr. T 036 din 27.05.2009 rezultă că petentul a fost condamnat la pedeapsa de 18 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor prin sentinţa penală 11/1997 a Tribunalului Neamţ.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate trebuie să execute 3/4, respectiv 4931 zile, din care, în cazul în care munceşte 548 zile considerate ca executate pe baza muncii prestate şi 4383 zile efectiv executate.

Petentul a executat de la 26.02.1996 până la 27.05.2009 4840 zile şi i se consideră executate ca urmare a muncii prestate 94 de zile, în total 4934 zile câştigate şi executate.

Din acelaşi proces verbal rezultă că petentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 59 Cp, în sensul că nu a fost disciplinat şi nu a dat dovezi temeinice de îndreptare.

Astfel, a fost sancţionat disciplinar de 9 ori pentru nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioară, toate aceste sancţiuni fiind ridicate prin recompensarea sa, a cooperat pentru menţinerea unui climat optim şi a stabilit relaţii neconflictuale cu personalul unităţii.

Având în vedere natura infracţiunii săvârşite ( omor) şi antecedentele sale penale ( recidivist), instanţa va respinge ca nefondată cererea de liberare condiţionată.

În baza art. 450 al. 2 Cpp va fixa termen la data de 26.07.2009 după expirarea căruia cererea va putea fi reînnoită.

Etichete: