Top

Liberare condiţionată. Condiţii

Prin sentinţa penală nr. 1931/2007, Judecătoria Vaslui a respins propunerea Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui cu privire la liberarea condiţionată a condamnatului B.D. şi a fixat termen pentru reiterarea cererii după data de 31 martie 2008.

Prin decizia penală nr. 21/R din 16 ianuarie 2008 s-a casat această sentinţă şi, în rejudecare, s-a admis sesizarea Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui privind liberarea condiţionată a condamnatului B.D. anterior executării integrale a pedepsei de 13 ani închisoare , dispunîndu-se punerea de îndată în libertate a acestuia.

S-a reţinut că, în mod nelegal prima instanţă a motivat soluţia pe considerentul că B.D. a mai fost condamnat anterior, deşi acesta nu avea antecedente penale, iar gravitatea faptei şi cuantumul prejudiciului produs prin infracţiune nu se numără printre condiţiile stabilite de legiuitor pentru examinarea admisibilităţii unei cereri de liberare condiţionată.

Etichete: